Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny.

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov resp. k požiarom v bytovom fonde. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu sú nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích telies. Okrem spomenutého do popredia vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom.

‼️ Odporúčania počas vykurovacej sezóny ‼️

☝️Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo.

☝️Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia.

☝️Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly.

☝️Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu.

☝️Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.

☝️Správne uskladňovať palivo: v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar.


Návšteva u prezidentky.

V stredu, 6. októbra 2021, prijala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová delegáciu dobrovoľných hasičov, ktorú viedol prezident DPO SR hlavný inšpektor Pavol Ceľuch, viceprezident DPO SR generálny inšpektor Ing. Zoltán Tánczos, PhD. a generálny sekretár DPO SR generálny inšpektor Vendelín Horváth.

          Prezident DPO SR sa pri úvodnom slove poďakoval prezidentke za možnosť osobného stretnutia. "Stoja pred Vami zástupcovia jednotlivých krajov, delegovaní zo svojich organizácií. Patrí Vám naše veľké poďakovanie, že ste si našli v kalendári čas a miesto, aby sme mohli prísť. Zdôraznil, že dobrovoľní hasiči sa rozhodli, že budú obetovať svoj voľný čas službe blížnemu.

          Prezidentka Slovenskej republiky vyzdvihla celkovú činnosť dobrovoľných hasičov a taktiež ich nezastupiteľnú úlohu počas pandémie nového koronavírusu. "Pokiaľ ide o nešťastie a ľudskú tragédiu, je to niečo, čo búra akékoľvek múry, rozdielnosti. I v tomto je vaša činnosť pre našu spoločnosť absolútne nezastupiteľná".

 

Na prijatí boli prítomní:

 1. Mgr. Mária Fabiánová, DHZ Plavecké Podhradie, ÚzO DPO SR Malacky
 2. Viera Gašparová, DHZ Kráľová pri Senci, ÚzO Senec/Pezinok
 3. Vojtech Papánek, DHZ Gbely, ÚzO DPO SR Skalica
 4. Jozef Filin, DHZ Dežerice, ÚzO DPO SR Bánovce nad Bebravou
 5. Ivan Krúpa, DHZ Miškech Dedinka, ÚzO DPO SR Nové Mesto nad Váhom
 6. Ondrej Majer, DHZ Kozárovce, ÚzO DPO SR Levice
 7. Tomáš Slivoň, DHZ Palárikovo, ÚzO DPO SR Nové Zámky
 8. Peter Slobodník, DHZ Sučany, ÚzO DPO SR Martin
 9. Silvester Slačka, DHZ Ružomberok, ÚzO DPO SR Ružomberok
 10. Jozef Hric, DHZ Budča, ÚzO DPO SR Zvolen
 11. Ján Melicher, DHZ Muráň, ÚzO DPO SR Revúca
 12. Štefan Marcinko, ÚzO DPO SR Levoča
 13. Mgr. Jozef Mašlej, ÚzO DPO SR Svidník/Stropkov
 14. Ing. Vladimír Kunc, ÚzO DPO SR Košice - okolie
 15. Ing. Štefan Čuchran, ÚzO DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica
 16. Ing. Róbert Kubeš, ÚzO DPO SR Turčianske Teplice

autor DPO SR

ďalšie foto


Záchrana srniek uviaznutých v bahne.

Májové výdatné dažde za posledné dni spôsobili, že na potoku Krchová v časti Slnečné Hrabiny sa vytvorili nánosy bahna pri sútoku s Kubalovým potokom. Vznikla tak prekážka pre divú zver, najmä srny a jelene. Netrvalo dlho a už 15. mája o desiatej hodine nám bolo oznámené, že v tomto bahne je uviaznutá srna. Po príchode na miesto bolo potrebné sa k nej dostať a vtiahnuť ju, aby neuhynula. Veliteľ rozhodol o prezlečení členov do suchého odevu a za použitia rebríkov sa k srnke dostali. Následne ju uviazali na lano a vytiahli na pevnú zem. Pri obhliadke zistili, že nie je zranená &pustili ju preto do voľnej prírody. Tento zásah sme si zopakovali po 18-tej hodine, kde znova v danej lokalite uviazla v bahne srnka. Pri tomto zásahu sme privolali aj poľovníka. Po vytiahnutí srnka nebola zranená a poľovník ju vypustil do voľnej prírody, Aj takáto je naša práca.


 

Krátka bilancia vybraných zásahov.

Od 13.02.2021 nám počet výjazdov narástol o 40 zásahov. Z celkového počtu 20 zásahov pri dopravných nehodách sme zaznamenali štyri zranené osoby. Najvážnejšia dopravná nehoda nám bola ohlásená 7. apríla, kde došlo k zrážke dvoch motorových osobných vozidiel na ceste 1/18 za kruhovým objadom v smere na Martin pri vjazde na diaľnicu. Po príjazde na miesto, bolo zdokumentované, že jedno motorové vozidlo sa nachádza mimo cestu prevrátené na boku. Bližším prieskumom bolo zistené, že vo vozidle sú zakliesnené zranené dve osoby. Po vykonaní nevyhnutných protipožiarnych opatrení veliteľ jednotky nariadil zaistiť vozidlo pomocou vyslobodzovacieho navijáku tak, aby pri vyslobodzovaní nedošlo k prevráteniu vozidla. Následne pomocou chrbticovej dosky zranené osoby vyslobodili z vozidla, poskytli predlekársku prvú pomoc a po príchode ZZS boli osoby odovzdané do opatery posádok. V spolupráci s jednotkou HaZZ Martin zabezpečili miesto nehody, zabránili úniku prevádzkových kvapalín a po odstránení následkov nehody, upratania miesta sa jednotka vrátila na základňu. Zaznamenali sme aj sedem požiarov, z toho jeden požiar vypaľovania trávy v lokalite Turian. Tu včasným zásahom a použitím ochranného smeru vedenia útoku sme zabránili rozšíreniu požiaru na blízke hospodárske budovy. Čo sa týka predlekárskej prvej pomoci je potrebné spomenúť tri výjazdy. Jeden bol k odpadnutej osobe v OC LIDL Martin-Priekopa, kde odpadnutá osoba bola v čase príjazdu už prebratá ale dezorientovaná. Osobe sme zmerali životné funkcie, osobu izolovali od ruchu predajne a po príchode ZZS sme ju odovzdali do jej opatery. No mali sme aj dva výjazdy, kde naša pomoc a pomoc lekárov bola márna a osoby sa nepodarilo priviesť späť k životu. Aj takéto prípady sa žiaľ stávajú a patria do našej každodenej práce.

foto - DHZ Sučany

dopravná nehoda


Vážna nehoda v Kraľovanoch

Dňa 13.02.2021 o 09:08 h nám bola ohlásená dopravná nehoda dvoch osobných motorových vozidiel na ceste 1/18 v obci Kraľovany okr. Dolný Kubín, kde došlo k čelnej zrážke týchto dvoch motorových vozidiel. Po príchode na miesto VZ zistil, že v jednom osobnom motorovom vozidle je zakliesnená osoba a vozidlu hrozí prevrátenie. V druhom vozidle došlo k zraneniu jednej osoby. Po zhodnotení situácie bolo potrbné najprv vyslobodiť zakliesnenú osobu. Po vykonaných protipožiarnych opatreniach a stabilizácii vozidla za pomoci hydraulických vyslobodzovacích zariadení osobu vyslobodili a poskytli PPP. Následne osobu odovzdali do starostlivosti ZZS. Zásahu sa zúčastnili aj jednotky OR HaZZ Martin a Dolný Kubín. Po zdokumentovaní a naložení vozidiel na odťahovú službu sa jednotka vrátila na základňu.

foto - Polícia SR

dopravná nehoda


Začiatok roka 2021.

Prvý mesiac nového roka je za nami a tak je tu čas trochu tento prvý mesiac január zbilancovať. Mesiac sa niesol v znamení dopravných nehôd, ktorých z celkového počtu 24 zásohov bolo desať. Pri týchto nehodách sa zranilo v rôznom rozsahu celkom päť osôb. No mesiac sa niesol aj v duchu pátracích akcií, kedy náš pátrací tím sa zúčastnil dvoch rozsiahlych pátracích akcií, jednej vo Valčianskej doline a druhá akcia bola priamo v Sučanoch. Dňa 24.1.2021na žiadosť rodiny vykonával Pohotovostný pátrací tím spolu s partnermi Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia , DHZ Valča, DHZ Sučany a DHZ Lipovec pátraciu akciu po nezvestnom Petrovi B. z Martina, ktorého sa krátko popoludní aj podarilo nájsť, žiaľ už bez známok života. Petrovej rodine vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť.

Zo stredy na štvrtok (27.1-28.1) členovia Pohotovostného pátracieho tímu spolu s OO PZ Sučany, DHZO Sučany, DHZ Lipovec, DHZ Vrútky a DHZ Košťany nad Turcom, prehľadávali viaceré obce a lokality za účelom vypátrania nezvestného Fridricha Kasanického (74) zo Sučian. 28.1.2021 v pátraní pokračovalo 13 členov z Oravský záchranný systém - Orava Rescue System s 9 kusmi techniky, ktorí nezvestného Fridricha aj našli. Jeho stav si vyžiadal lekársku starostlivosť, ale je nažive. Pánovi Fridrichovi prajeme veľa síl a pevné zdravie.

Samozrejme, že naši členovia počas testovania na Covid vykonávali aj dezinfekčné práce testovacích priestorov. Mesiac končil nehodou, no našťastie bez následkov. Nový mesiac február začal veľmi úspešne. Boli sme privolaní k poskytnutiu predlekárskej prvej pomoci v časti Hrabiny. Tu za použitia defibrilátora členovia pokračovali v už vykonávanej laickej KPR. Následne po príchode Lekárskej prvej pomoci, lekárka prevzala riadenie KPR. Osobu sa nám podarilo zachrániť a po stabilizovaní životných funkcií bola následne prevezená do nemocnice.

dopravná nehoda

pátracie akcie Valča *Sučany

spravodajstvo z Valče

spravodajstvo zo Sučian