Vianočné sviatky v pokoji a mieri.

Po tragickom piatku 13.12. sa veľmi rýchlo začali blížiť Vianoce a s tým aj očakávanie rôznych udalostí, najmä nehôd z prehustenej premávky a poskytovania zdravotnej pomoci počas sviatkov. Obdobie do Vianoc sa nieslo v znamení očakávaných udalostí, kedy sme zaznamenali dva požiare a to 15. decembra, kedy v skorých ranných hodinách došlo k požiaru hospodárskej budovy a 17. decembra k malému lokálnemu požiaru. Včasným zásahom sa oba požiare podarilo uhasiť v dobe rozvoja a tak nedošlo k ich rozšíreniu a väčším materiálnym škodám. Taktiež sme dvom osobám poskytli predlekársku zdravotnú pomoc, kde sme jednu osobu transportovali aj na ošetrenie do UNM Martin. Do 29. decembra sme zaznamenali aj sedem dopravných nehôd, kedy najvážnejšie boli 19.12.2019 v ranných hodinách pri ČS Slovnaft Martin a medzi obcou Sučany a T. Štiavnička v popoludňajších hodinách. Pri týchto dvoch nehodách sa zranili celkom štyri osoby, pričom aj v raňajšej aj poobedňajšej nehode ostali vo vozidle zakliesnené osoby. Sviatky prebehli bez jedinného výjazdu, no 29.12. sme mali ohlásené topiace sa deti v prívodnom kanáli pri obci T. Kľačany. Počas jazdy k miestu udalosti sme boli zo zásahu odvolaní, nakoľko okoloidúci občania tieto deti z prívodného kanála vytiahli. Tu by sme chceli vysloviť obrovské poďakovanie okoloidúcim ľuďom, lebo s rozvahou a včasným poskytnutím pomoci zachránili týmto deťom život. Skutočne týmto neznámym patrí naša vďaka a uznanie.

Fotky z rannej nehody 19.12

Fotkyz DN pri T.Štiavničke


Tragický piatok 13-teho.

V ľudovej slovesnosti sa hovorí, že piatok trinásteho je smolný deň. Prináša vraj len smolu. Dnešný decembrový piatok dal tejto pranostike za pravdu. Večer 0 17.05 sme mali ohlásenú dopravnú nehodu medzi obcami Šútovo a Kraľovany na ceste 1/18, kde došlo k zrážke osobného motorového vozidla a kamióna. Z niekoľkoročných skúseností pri nehodách na tomto úseku sme mali predtuchu, že sa jedná o vážnu nehodu. Po príchode na miesto nehody, sme prieskumom zistili, že v osobnom vozidle sa nachádza zakliesnená osoba. Súbežne s vykonaním protipožiarnych opatrení sme osobu spolu s príslušníkmi HaZZ Dolný Kubín z vozidla vyslobodili, no žiaľ nedokázali sme jej pomôcť. Pri zrážke utrpela poranenia nezlučiteľné so životom. Po zdokumentovaní nehody a odstránení následkov sme sa vrátili na základňu.

Zdroj foto - KR PZ SR Žilina

Fotky


Záchrana ľudského života.

Začiatkom decembra v dňoch 2. a 3. decembara sa náš zbor zúčastnil súčinnostného inštruktážno- metodického cvičenia s čelným nakladačom a valníkom v stanici HaZZ Martin. Zároveň naši členovia pripravili aj vianočnú výzdobu a vianočný strom, ktorý aj vyzdobili a pripravili k rozsvieteni dňa 7. decembra 2019. V tento deň zabezpečovali aj na Vianočných trhoch zdravotnícku službu. Ale deň nekončil. Večer o 20.30 bolo nahlásené, že v reštauračnom zariadení Ranč Stará teheleň sa nachádza odpadnutá osoba. Po príchode na miesto jednotka zistila,že osoba nejaví známky života. Ihneď zahájili resuscitáciu KPR a za pomoci defibrilátora a odsávacieho zariadenia osobu oživili. Po zastabilizovaní zraneného previzli do nemocničného zariadenia. Toto bol asi najkrajší mikulášsky darček v celej histórii zboru- záchrana ľudského života.

 

Víkend v znamení pátrania.

Predposledný novembrový víkend sa niesol v pátraní po nezvestných osobách. V piatok 22.11.2019 boli naši záchranári - kynológovia požiadaní o pomoc pri hľadaní nezvestnej starej pani vo Vitanovej. V neskorých večerných hodinách bola pani na základe upozornenia okoloidúceho vodiča nájdená. Po transporte na miesto zhromaždenia bola odovzddaná do rúk zdravotníkom. Okrem našich záchranárov sa akcie zúčastnili aj domáci obyvatelia a hasiči, členovia DHZ zo Suchej Hory, Námestova, psovodi z Trstenej a členovia Orava Rescue Systému (OZS).
V sobotu zasa v lokalite Šútovo - Rieka bolo nájdené odstavené vozidlo bez vodiča. Po zhromaždení záchranárskych zložiek sa rozbehlo pátranie v okolí jazera do neskorých nočných hodín, no bezvýsledne. V nedeľu 24.11. potápači prehľadávali jazero a ostatní okolie. O 11.00 hod. 24.11.2019 bol 21-ročný vodič nájdený, no žiaľ už bez známok života. Zdroj foto - Martin Pavelek

Fotky


Špeciálny typ zásahu.

Pri výstavbe optických káblových rozvodov na internet a televíziu, vrátane telefónov došlo v stredu 4. septembra 2019 k prekopnutiu plynového rozvodu. Únik plynu nám bol ohlásený o 11.30. hod. Jednotka ihneď po dojazde na miesto začala pomocou vysokotlakého vedenia zriedovať unikajúci plyn aby tak zabránila jeho možnému výbuchu. Po príchode jednotky HaZZ Martin a za pomoci polície ohradila miesto havárie, vybudovala na príkaz veliteľa zásahu dopravné vedenie z hydrantu vodovodnej siete a započala s dodávkou vody pre cisternu jednotky HaZZ Martin. Po príchode havarijnej služby a odstavení plynu jednotka odovzdala miesto polícii a vrátila sa na základňu.

Fotky

Krátke video


Špeciálny typ zásahu.

Teplo, nedostatok vody a technická porucha sa podpísali pod poruchu vodojemu v Sklabinskom Podzámku. Po odstránení poruchy zamestnancami Turvod-u sme boli vyzvaní na dodávku a zavodnenie vodojemu. Spolu s jednotkou HaZZ Martin sme vozidlom CAS32 T-148 pomohli vodárom zavodniť vodojem a tak uviesť technické prostriedky vodojemu do činnosti. Po spustení techniky a započatí čerpania vody vo vodojeme sme sa vrátili na základňu.

Fotky

Krátke video


Krátka bilancia za dobu 30 dní.

Za obdobie 1 mesiaca od doby ukážky spojenej s cvičením v podniku KraussMaffei sme zaznamenali 26 výjazdov. Dňa 15. júna sme v rámci Dňa otvorených dverí v závode Prefa vykonali stacionárnu ukážku techniky, prácu s plošinou a nakoniec sme predviedli vyslobodenie zranenej osoby z osobného vozidla pri kolíziis nákladným vozidlom. V ten istý deň sme v rámci spolupatričnosti a pomoci vykonali obdobnú ukážku pri výročí založenia DHZ v obci Ratkovo. Obidve ukážky ako aj stacinárne predvedenie techniky sa na oboch podujatiach stretlo s veľkou odozvou. 18. júna sme zasa boli požiadaní o výpomoc pri hľadaní telesných pozostatkov v katastri obce Varín. Pri dopravných nehodách, ktoré sme zaznamenali v našom obvode, došlo k zraneniam troch osôb. Mesiac júl, vlastne jeho začiatok sa niesol v znamení požiarov. Hneď 1. júla sme mali nahlásený požiar obilia pri objekte bývalej firmy Fatran. Tento sa nám podarilo v krátkej dobe rýchlo uhasiť, čím sme zabránili jeho následnému rozšíreniu do celého porastu. Prezídium HaZZ a aj OR HaZZ Martin vydali výstrahy pred nebezpečenstvom požiarov v suchom a horúcom období. No aj napriek tejto výstrahe došlo k dvom požiarom. Jeden z nich sme mali ohlásený dňa 7. júla 2019 v lokalite Panošina, kde došlo k požiaru lesa. Pri hasení sa zúčastnila jednotka DHZ Lipovec, HaZZ Martin a jednotka ZB HaZZ Žilina. Včasným zásahom a nasadením síl a prostriedkov sa podarilo zasahujúcim jednotkám zabrániť rozšíreniu do ďalšieho porastu. Zásah sťažoval silný vietor, ktorý mohol oheň rozšíriť do celej hory. Z nášho zboru sa zúčastnila technika : štvorkolky, Zil cisterna a Tatra cisterna. Nasledujúci deň, v pondelok 8. júla sme mali ohlásený požiar obilia v tej istej lokalite, ako 1. júla. No tentoraz aj vplyvom vetra, sucha a tepla požiar nabral hrozivé rozmery a hustý dym ako aj plamene smerovali k obci. Pri likvidácii požiaru nám pomáhali jednotky HaZZ Martin, DHZM Turany, DHZM Martin a jednotka ZB HaZZ Žilina . Rýchlym zásahom, nasadením síl a najmä prostriedkov sa nám spoločne podarilo požiar rýchlo lokalizovať a tak uchrániť aspoň časť úrody obilia a zabrániť jeho rozšíreniu a ohrozeniu obyvateľov v západnej časti Sučian.

Fotky Prefa

Fotky Ratkovo

Fotky -požiar lesa

Fotky -požiar obilia

Krátke video z požiaru obilia


Deň otvorených dverí.

8.júna 2019 sa konal ďalší ročník Dňa otvorených dverí v podniku Krauss-Maffei Sučany. Na pozvanie predstaviteľov spoločnosti sme sa zúčastnili tejto akcie. V stacionárnom rozložení sme ukázali záujemcom niektorú našu techniku. Zároveň sme predviedli aj ukážku vyslobodenia z havarovaného vozidla a odstránenie nehody spolu so záchrannou službou Záchranári Martin. Ukážky sme vykonali dve, jednu v predpoludňajších hodinách o 11.00 hod. a druhú poobede o 14.00 hod. O ukážky bol veľký záujem zo strany návštevníkov podniku

Fotky k článku


Vážna dopravná nehoda pri Šútove.

Dňa 5. júna 2019 o 17.44 hod. nám bola ohlásená vážna dopravná nehoda na ceste 1/18 pri Šútove. V hlásení bolo uvedené, že sa jedná o zrážku troch osobných motorových vozidiel, pričom jedno je na streche prevrátené. Pri nehode sú aj zranené osoby. Jednotka po príchode na miesto zistila, že sa jedná o čelnú zrážku a zranené sú tri osoby. Ihneď po príchode vykonala protipožiarne opatrenia, začala s vyslobodzovaním osôb z havarovaných vozidiel a poskytovaním predlekárskej prvej pomoci v súčinnosti s jednotkou OR HaZZ Dolný Kubín. Po príchode RZP zranené osoby odovzdala do ich starostlivosti. Následne hasiči začali so zachytávaním ropných produktov a vykonali opatrenia proti znečisteniu životného prostredia. Po zdokumentovaní nehody pomohli naložiť havarované vozidlá na odťahovú službu a sprejazdnili vozovku. Po vykonaných úkonoch a sprejazdnení miesta nehody sa jednotka vrátila na základňu a uviedla techniku do pohotovosti. Počas zadokumentovania nehody, ako aj samotného zisťovania okolností nehody bol hlavný ťah v oboch smeroch uzavretý, čo malo za následok niekoľko kilometrové kolony. Takáto nehoda, čo sa týka rozsahu, náročnosti i počtu zranených, je prvá v tomto roku. Dlho sme už takúto nehodu nezazanamenali a verím, že ani nezaznamenáme.

fotky sú zo zdrojov HaZZ(album bude doplnený o ďalšie foto)

Fotky k článku


Praktický výcvik .

Dňa 28. apríla 2019 ÚzO DPO Martin v spolupráci s OR HaZZ Martin organizovali výcvik jednotiek DHZ a DHZO okresu Martin v protipovodňovej službe. Výcvik prebiehal na jazere Ontário, kde sa vytvorilo celkom 10 pracovísk. Zamestnanie viedli príslušníci OR HaZZ Martin a náš zbor zabezpečoval dve pracoviská. Pracovisko predlekárskej prvej pomoci - zdravotnej prípravy viedol Ing. Anton Mäčko a pracovisko Iveco Daily zasa člen DHZO Sučany Peter Barčák. Naši členovia tiež pomáhali viesť zamestnanie na pracovisku plnenia vriec. Výcviku sa zúčastnili všetky zbory okresu Martin a výcvik bol organizovaný okružným spôsobom. Zahájenie výcviku vykonal prezident DPO SR Pavol CEĽUCH. Zamestnania sa zúčastnili aj starostovia niektorých obcí a zástupca primátora mesta Martin MUDr., Mgr. Tatiana Červeňová, MPH. Úvodné slovo mal predseda ÚzO DPO Martin PaedDr. Tomáš Zanovit, ktorý zároveň rozdelil jednotky na jednotlivé prvé pracoviská. Ako to už býva zvykom, keď hasiči poriadajú nejakú súťaž, výcvik, alebo inú akciu, tak väčšinou prší. Tak tomu bolo i dnes. Chladné daždivé počasie urobilo svoje a tak veľmi dobre padol horúci guláš na konci výcviku.

 

Fotky k článku


Listovanie v histórii.

Ako je na inom liste našej stránky - http://dhzsucany.sk/onas.htm- uvedená v skratke naša história, tak som trochu listoval v historických archívoch a objavil som pár zaujímavých fotiek, o ktoré sa s vami chcem podeliť. Na prvej fotografii je záber na námestie v Sučanoch, kde v pravej časti fotografie je vidno aj časť prvej hasičskej zbrojnice v Sučanoch vybudovanej v rokoch 1876-1878 počas velenia Alojza SCHULTZA za účelom ustajnenia a uskladnenia koňmi ťahanej striekačky a hasičského materiálu. Po vyše 90 ročnej dobe bola zbúraná a uvoľnila miesto pre Kníhkupectvo, v ktorom je v súčasnosti výrobňa a predajňa zmrzliny. Foto z búrania v roku 1974 je na druhej fotografii. Na tretej fotografii je zachytené prvé veľké cvičenie hasičov nielen zo Sučian, ale aj z okolitých miest a obcí Turca ( Martin, Priekopa, Vrútky ...) približne z prvopočiatkov hasičstva v Sučanoch, pravdepodobne roky 1885-1895. Bližší termín ako aj účasť ďalších jednotiek sa mi nepodarilo dopátrať, ale na rozsah cvičenia je možné predpokladať, že sa ho zúčastnili aj iné hasičsské jednotky. Na poslednej fotografii je sučianska hasičská dychovka, ktorej história začína ešte pred II. sv. vojnou. Veľké úspechy dosiahla v povojnovom období a svoju činnosť ukončila v 80-tych rokoch minulého storočia, kedy starí členovia svoju hudobnú kariéru končili a nedarilo sa získavať nových hudobníkov. Niekoľko hudobníkov na fotografii som osobne poznal.

Ing. Anton Mäčko

Fotky k článku


Trochu zhrnutia končiacej zimy a nastupujúcej jari.

V predchádzajúcom článku som rozoberal situáciu za prvé dva mesiace. No nedá sa nevrátiť k jednej vážnej dopravnej nehode zo dňa 12. februára na ceste 1/18 medzi Šútovom a Kraľovanmi. Tu došlo k stretu dvoch protiidúcich vozidiel a k zraneniu troch osôb, jednej ťažko. Po príchode sa jedna osoba nachádzala s ťažkými zraneniami a v bezvedomí vo vozidle. Jednotka osobu vytiahla z vozidla pomocou chrbticovej dosky. Súčinnosť po vytiahnutí osoby poskytla okoloidúca prevozná záchranná služba, ktorej zranená osoba bola odovzdaná a členovia pomáhali pri stabilizácií tejto osoby. Jednotka DHZO v súčinnosti s HaZZ DK zabezpečila vozidlá proti vzniku požiaru. Po stabilizovaní osoby bola osoba prevezená do nemocnice v RK prevoznou záchrannou službou. Toto bola snáď najvážnejšia dopravná nehoda za celú zimu 2018/2019. No ako zišiel sneh, nastala druhá etapa v dopravných nehodách, a to , strety s lesnou zverou. Prvé takéto stretnutie s lesnou zverou sme zaznamenali 14. marca v dopoludňajších hodinách, kde pod Dubnou skalou srnka vletela priamo do vozidla. Pri tomto strete našťastie nedošlo k vážnemu zraneniu, Všetci traja členovia tvoriaci posádku utrpeli len ľahké povrchové zranenia. K druhému stretu došlo 17. marca vo večerných hodinách, kde osobné vozidlo sa zrazilo s jeleňom medzi odbočkou do obce Krpeľany a zjazdom dialnice D1. Tu však nedošlo k zraneniu osádky vozidla. K ďalšej takejto nehode došlo za Sučanmi v smere na Turany 22. marca.2019 v podvečerných hodinách. Tu by som chcel apelovať na vodičov, aby v týchto úsekoch venovali zvýšenú opatrnosť, pretože zver začína migrovať zo zimovísk na poliach, kde hľadala potravu , späť do lesov. V tomto období stret so zverou je častejší. Do "práce" sa zapojili i naši štvornohí pátrači so svojimi pánmi - členomi Kynologického záchranného systému pri DHZ Sučany, keď 23. marca sa zapojili do pátrania po nezvestnej osobe 17. marca 2019 v oblasti Oravskej priehrady pri Námestove a 23. marca po nezvestnej osobe v Dolnom Kubíne - Kňažia. Začína aj obdobie jarných "vypaľovačiek", no aj napriek rôznym výstrahám upozorneniam a reláciám "národný jarný šport" už začal. Sú hlásenia pomaly z celého Slovenska (Tisovec, Moldava,Bratislava, Veľký Krtíš...), že lesné požiare začínajú naberať na intenzite. Svedectvom je aj výjazd našej jednotky 23. marca k výpomoci hasenia požiaru v lokalite Veľký Čepčín, kde pri jeho likvidácii. K zmenám došlo aj v technickom vybavení. Starý Nissan Patrol skončil svoju životnú púť a preto sa bolo potrebné popozerať po novom vozidle na jeho náhradu. Rozhodnutie padlo na kúpu nového vozidla značky Volkswagen.

Fotky k článku

Video o našich kynológoch


V priemere jeden výjazd denne za prvé dva mesiace .

Trend, čo sa počtu výjazdov týkal v roku 2018, pokračuje aj v tomto roku. Za 59 dní tohto roka to bolo celkom 60 výjazdov. Členenie a druhy výjazdov si môžete pozrieť na stránke štatistiky http://dhzsucany.sk/stat.html. V januári to bolo 42 výjazdov, vo februári 18. Čo nás znepokojuje, bol nárast dopravných nehôd oproti minulým rokom za rovnaké obdobie, naopak boli to nehody s minimom zranených osôb. Môžem tvrdiť, že trend nehôd s minimálnymi následkami má stúpajúci charakter. Vážení návštevníci, prichádza jarné obdobie a stým aj obdobie trávnatých, krovinantých a lesných požiarov spôsobených najmä vypaľovaním suchej trávy. Chceme vás aj touto cestou požiadať, aby ste tomuto jarnému "folklóru" dali stopku. Nejedná sa tak o to, že budeme mať čo robiť, ale jedná sa najmä o zvieratá a drobné živočíchy, ktoré týmto vypaľovaním najviac utrpia. Máme dosť poničené životné prostredie, tak aspoň týmto vypaľovaním si ho viac nepoškodzujme. Príroda už aj tak dosť trpí.

 


Husté a intenzívne sneženie-kalamitná situácia.

Začiatok roka priniesol so sebou aj intenzívne a husté sneženie. Odzrkadlilo sa to na množstve spadnutého snehu, ktorý vo svojom vrchole dosiahol hrúbku cez 40 cm. Naši chlapci boli nonstop 24 hodín za volantmi technických prostriedkov, pomocou ktorých zabezpečovali zjazdnosť ciest. No nedarilo sa to vždy na 100%, najmä chodníky zostávali neodhrnuté, ktoré vlastne prišli na radu až po zabezpečení zjazdnosti ciest v obci. Nie všetky cesty sa podarilo načas a v požadovanej kvalite sprejazdniť, čo bolo zapríčinené aj parkovaním vozidiel po krajoch ciest a technika v týchto miestach nemohla prejsť. Napriek množstvu výziev odvysielaných obecným úradom technika ostala zaparkovaná. Krízová bola najmä cesta Fučíkova kde bol problém prejsť osobným autom, nieto traktorom s pluhom. Alej aj napriek tomu sa nám aj túto ulicu podarilo sprejazdniť, kde na jej sprejazdnenie sme použili multicaru, ktorá tadiaľto prešla, pričom mala odhŕňať chodníky. Takže aj na benevolencii a neuposlúchnutiu výziev niektorými občanmi chodníky a úzke pešie cesty neboli včas a kvalitne odhrnuté. To, že chlapci boli stále 24 hodín na cestách a zabezpečovali prejazdnosť, našlo sa veľa spoluobčanov, ktorí s ich prácou neboli spokojní a dokonca aj na sociálnych stránkach ich osočovali. Pritom sa mohli pozrieť z okna a videli by, prečo nie je všetko v stopercentnom stave. Môžem povedať, že sa nám pomerne kvalitne podarilo zvládnuť kalamitnú situáciu a zabezpečiť zjazdnosť komunikácií. Vplyvom krátkodobého oteplenia a dažďa vznikli na výškových budovách nebezpečné cencúle, ktoré ohrozovali okoloidúcich. Tak tomu bolo na streche Robotníckeho domu, na budovách PL Sučany ale aj na obytných blokoch. Aj tu naši chlapci zasahovali a odstraňovali nebezpečné cencúle. Ako náhle poľavili mrazy a prestalo snežiť, nasadili sme techniku na prečisťovanie a rozširovanie ciest zbavovaním sa bočný mantinelov z odhrnutého snehu. Pár fotiek z odstraňovania snehu a cencúľov si môžte pozrieť v galériách pod článkom. S poľutovaním však musím konštatovať, že množstvo snehu prinieslo aj obeť v podobe spadnutej strechy z rodinného domu, čo spôsobilo, že rodinný dom sa stal neobývateľný. Majitelia tak na následky snehu prišli doslovne o strechu nad hlavou aj o bývanie.

Ing. Anton Mäčko

Fotky z odstraňovania snehu

Fotky z odstraňovania cencúľov

 

 

 Minulý rok bol pre nás "rekordný". Prvý krát za dobu existencie zboru sme prekonali počet štyristo výjazdov za rok. Ako to už tradične býva, dominovali dopravné nehody. Nie je tomu ináč ani na začiatku tohto roka, kedy k 20. januáru sme zaznamenali 22 výjazdov k dopravným nehodám. Na Nový rok sme zaznamenali hneď tri dopravné nehody. Pri všetkých nehodách boli dve osoby ľahšie zranené. Pod takýto počet dopravných nehôd sa podpísalo aj kalamitné počasie - husté intezívne sneženie s ťažko prejazdnými cestami. Kalamitná situáci neobišla ani našu obec, o čom píšem v článku hore .

Ing. Anton Mäčko