Snáď posledný požiar tráv a kríkov.

 Leto už definitívne skončilo, pekné septembrové počasie podľa predpovedí meteorológov tiež. Takže sa dá prepdpokladť, že požiar kríkov dňa 21.9. medzi kanálom a časťou Hrabiny ol posledný vonkajší požiar z kategórie požiarov tráv a malého porastu. Tento požiar bol ohlásený o 17:47. Po výjazde CAS 32 T148 bol pomocou prúdu rýchleho zásahu zlikvidovaný. Včasným ohlásením a zásahom sa požiar nerozšíril do stromového porastu a neohrozil tak obytné objekty v tejto lokalite Sučian. Podľa štatistík a skúseností z minulých rokov v tomto a nasledujúcom období nás čakajú dopravné nehody spôsobené so stretom s divou zverou, čo potvrdila aj sobota 22.9. 2018, kedy po 19.00 hodine došlo k dvom takýmto nehodám v úseku Sučany - Ratkovo.

Fotky z požiaru

 


Malá bilancia letných mesiacov.

 Leto pomaly končí, prázdniny tiež a tak nastáva čas krátkej ilancie, čo nám tieto letné mesiace priniesli. Keby sme to mali zhrnúť, tak to bolo za mesiac jún- august 104 výjazdov z toho 36 výjazdov k dopravným nehodám, 12 výjazdov k požiarom, 19 výjazdov k poskytnutiu predlekárskej prvej pomoci, dva výjazdy k povodňovým prácam a dva výjazdy k záchrane topiacich sa. Zaznamenali sme aj tri výjazdy k úmrtiam, kde 7. júna sme zabezpečovali transport osoby z hrádze Váhu do vozidla pohrebnej služby, 27. júla zasa sme otvárali chatku v záhradkárskej osade, kde sme našli osobu bez známok života a nakoniec 8. augusta sme zasahovali pri kolízii vlaku a osoby. Spomeniem niektoré zaujímavé výjazdy:

Dňa 22.6. nám o 22. 30 bola ohlásená osoba v bezvedomí na Chate pod Chlebom a boli sme požiadaní o dovoz lekára HS. Po príchode bola osoba ošetrená zafixovaná a pomohli sme pri jej transporte k stanici lanovky. Dňa 6.7. sme boli vyzvaní k povodňovým prácam, kde po búrke zatopilo pivničné priestory v Martine. 11.7. sme zasa na požiadanie miestnej lekárky zabezpečili prevoz pacienta do Martinskej nemocnice. Transport bol súrny a v danej chvíli všetky prevozné posádky boli obsadené. Dňa 4.8. o 18.12 hod sme zasa boli vyzvaní k záchrane topiaceho sa na jazere Rieka (Šútovské jazero). V spolupráci s príslušníkmi z HaZZ Martin topiaceho sa podarilo nájsť a po niekoľkých desiatkach minút priviesť späť k životu. Vážnejšia dopravná nehoda sa udiala ku koncu augusta a to 21.8. na Ratkovskom kopci, kde došlo k zraneniu viacerých osôb, no čo je smutné, vážnejšie sa zranilo ani nie ročné dieťa. Potešiteľný je však fakt, že počet zranených osôb pri dopravných nehodách má neustále klesajúci charakter. Z celkového počtu 36 nehôd za toto obdobie bolo len 6 osôb ľahko zranených a jedna vážnejšie.

Nezaháľali ani naši kynológovia. V rámci plánu výcviku 17. augusta vo večerných hodinách v priestoroch bývalého lomu v obci Kraľovany časť Rieka sa niekoľko členov KYNOLOGICKÉHO ZÁCHRANNÉHO ZBORU zúčastnilo na praktickom cvičení vo vodnej záchrane, kde si so svojimi štvornohými parťákmi vyskúšali rôzne disciplíny: záchrana topiaceho z brehu, z člna, záchrana surfera - raport, transport pokazeného člna, raport záchrannej pomôcky topiacemu, ovládateľnosť na diaľku a podobne.

Vo vylepšovaní materiálovo technickej základne a prostriedkov sme z rozhodnutia prezidenta HaZZ SR obdržali z prostriedkov HaZZ SR výškovú techniku Tatra 148 PP27-1. V minulosti táto hasičská plošina slúžila na hasičskej stanici v Hlohovci a neskôr aj v Piešťanoch. Potom bola odstavená na OR HaZZ Skalica. Po prevezení k nám, si ju pomaly skrášľujeme. Zmluvou č. PHZ-OPK1-2018-000785-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a vyčlenenia financí z rozpočtu obce rožširujeme aj budovu Hasičskej stanice o prístavbu garáže.

Fotky z výstavby garáže

Fotky T148 PP27-1

Fotky z renovácie plošiny

Fotky z výcviku kynológov

Fotky z nehody 21.8.

Fotky z nehody 19.8.


Dopravná nehoda na 1/18

 V nedeľu 27. mája minútu po polnoci sme dostali hlásenie o dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel na 1/18 pri Turanoch. Po príjazde na miesto nehody sme vykonali protipožiarne opatrenia, prekontrolovali osoby na zranenia. Po zdokumentovaní nehody políciou sme pomohli vozidlá pomohli naložiť na odťahovú službu a po očistení miesta nehody sme sa vrátili na základňu.

Fotky z nehody

 


Dopravná nehoda na 1/18

 V piatok 18. mája o 14.54. sme dostali hlásenie o dopravnej nehode osobného motorového vozidla v pravotočivej zákrute za Sučanmi v smere na Martin pri odbočke do priemyselnej zóny. No v skutočnosti sa jednalo o dopravnú nehodu dvoch motorových vozidiel, pričom jedno skončilo na streche v poli. Po príjazde na miesto nehody sme vykonali protipožiarne opatrenia, vyslobodili zranenú osobu z prevráteného vozidla, poskytli predlekársku prvú pomoc a po príchde RZP sme túto osobu odvzdali do jej starostlivosti. Po zdokumentovaní nehody políciou sme pomohli vozidlá naložiť na odťahovú službu a po očistení miesta nehody sme sa vrátili na základňu. Zasa v sobotu 19.5.2018 sme v podvečerných hodinách obdržali od občana hlásenie o požiari hrobu na cintoríne v Podhradí. Pri likvidácii sme použili prúd rýchleho zásahu a požiar bol zlikvidovaný do príchodu martinskej jednotky HaZZ. Vďaka rýchlemu a účinnému zásahu sa nám podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru na okolité hroby.

Fotky z nehody a požiaru


Nočný požiar chaty.

 Tento rok akoby sa s požiarmi roztrhlo vrece. Kým za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka 2017 ich bolo 16 a to iba trávnaté porasty a jeden malý bytový požiar úmyselne založený, v tomto roku ich už bolo 32. Do rozsahu a spôsobenej škody omnoho väčšie. Stačí spomenúť požiar stánkov na tržnici, požiar hospodárskej budovy v Kraľovanoch, požiar skládky v Martine, alebo požiar hospodárskeho objektu v Sučanoch. Jednoznačne sa dá povedať, že tohtoročné požiare naberajú na intenzite v spôsobenej škode a v rozsahu. Nebolo tomu inak ani za posledné tri dni od 11. mája do 13. mája 2018. Najprv to bol požiar lístia v lesom poraste v Sučianskej doline. V sobotu 12. mája zasa nám bol ohlásený požiar za rodinným domom v Turčianskej Štiavničke. Síce sa jednalo o ohlásené spaľovanie, no toto spaľovanie mohlo ohroziť rodiný dom. Majiteľ bol poučený o spôsobe spaľovania a zabezpečenia miesta. No a "čerešničkou na torte" bol nočný požiar chaty pre techniku v ťažko dostupnom lesnom teréne katasra mesta Turany - lokalita Štiavy. Tento nám bol ohlásený v nedeľu o 01.47 KOS HaZZ Žilina. Na miesto požiaru sa dostal len naša CAS 24 ZIL 131, naša štvorkolka, malý lesný terénny špeciál HAZZ Martin a terénne vozidlo DHZM Turany. O náročnosti dostupnosti terénu svedčí aj fakt, že na miesto sme sa dostali až skoro po hodine od vyhlásenia poplachu. Na lokalizáciu požiaru a zabráneniu rozšíreniu do lesného porastu sme použili vysokotlaký prúd a prúd C. Pre nedostupnosť, veľkú vzdialenosť musel strojník s CAS 24 sa vrátiť pre vodu, ktorú načerpal z CAS 30 T815 HaZZ MArtin. Po lokalizácii sme spolu s hasičmi HaZZ Martin a DHZM Turany rozoberali konštrukciu a dohášali skryté ohniská. Po úplnej likvidácii a dohasení skrytých ohnísk sa jednotka o 05.40 vrátila na základňu.

Fotky z požiaru chaty

Fotky z návratu


Požiare pribúdajú

 Tri dni po požiari v Kraľovanoch sme dňa 8.5. 2018 o 14.00 boli vyslaní na zásah k likvidácii požiaru skládky komunálneho odpadu na Bambuskách v Martine. Jednotka s vozidlom CAS 32 T148 vyrazila na udané miesto. Po príchode na miesto skládky nás veliteľ zásahu z HaZZ Martin určil ako stanovisko na vyvedenie útočných prúdov. Po príchode ďalšej techniky ( monitor) sme zabezpečovali prúdmi B napájanie monitora, ktorý následne zabezpečoval lokalizáciu a likvidáciu miesta požiaru. Pre značný rozsah požiaru ( plocha i hĺbka) nás dopĺňali vodou z iných vozidiel, ktoré zabezpečovali kyvadlovú dopravu vody. Pre náročnosť a rozsah zásahu si náš veliteľ jednotky po troch hodinách vyžiadal doplnenie paliva, ktoré mu bolo vozidlom Nissan na miesto zásahu dovezené. Nakoľko sa jedná o centrálnu skládku komunálneho odpadu nielen z martinského okresu, zásah je časovo náročný a jednotka je stále ( 18.50 hod) na mieste. Zásahu sa zúčastňuje aj Záchranná brigáda HaZZ zo Žiliny a MHZ Martin- Priekopa. Nasledovný deň 9. mája sme boli požiadaní o pomoc pri dohášaní lokálnych ohnísk. Po príchode na miesto sme vozidlom zabezpečovali kyvadlovú dopravu vody celkom 16 krát a členovia jednotky menili hasičov pri monitore a na útočnom prúde vytvorenom hasičmi z Turian. Prví deň sme vykonávali zásah sedem hodín, kedy o 21.10 nás vymenila jednotka z inej obce a my sme sa na pokyn veliteľa zásahu vrátili na základňu. Nasledujúci deň sme sa hasebných prác zúčastnili celkom v trvaní 8 hodín, kedy po uhasení lokálnych ohnísk nás veliteľ zásahu posla na základňu a na mieste ostali hasiči z DHZ Košťany nad Turcom a MHZ Martin spolu s príslušníkmi HaZZ Martin a ZB HaZZ Žilina. Celkovo sme sa zúčastnili hasebných prác v trvaní 15 hodín.

 

Požiar skládky

Dohášanie skládky

Krátky videošot


Víkendové požiare

 Prví májový víkend nám priniesol požiare v susednom okrese. Dňa 5. mája sme boli operačným strediskom KR HaZZ Žilina vyslaní k lesnému požiaru nad jazerom v lome Šútovo-Rieka. K požiaru vyrazili dve jednotky na vozidle CAS 32 T148 a CAS 24 ZIL 131. K likvidácii požiaru boli použité dva prúdy - prúd rýchleho zásahu a 1 C prúd. V spolupráci s jednotkou HaZZ Dolný Kubín bol požiar o 17.20 likvidovaný. Rýchlym zásahom sme požiaru zabránili rozšíreniu do okolitého lesa, čím by vzhľadom na silný vietor a ťažko dostupný terén spôsobil značné škody. Pravdepodobnou príčinou bolo spaľovanie konárov. Druhý požiar vznikol v nedeľu v obci Kraľovany. Taktiež nás k tomuto požiaru vyslalo OS KR HaZZ Žilina. Po príchode na miesto s vozidlom CAS 32 T148 sme zdokumentovali rozsiahly požiar hospodárskej budovy, pričom vplyvom vetra a sálavého tepla sa začal prenášať aj na rodinný dom. Veliteľ nariadil použiť prúd rýchleho zásahu na elimináciu sálavého tepla a ochranu domu a prúd C na lokalizáciu požiaru hospodárskej budovy. Po príchde jednotky HaZZ Dolný Kubín odovzdal velenie a riadil sa ďalej pokynmi veliteľa HaZZ. Pre značnú intenzitu požiaru a jeho rozsiahlosť bol z našej CAS 32 vyvedený ďalší útočný prúd a vozidlo CAS 30 T815 HaZZ Dolný Kubín zabezpečovalo kyvadlovú dopravu vody. Zásahu sa zúčastnilo aj DHZ Kraľovany. Po lokalizácii a čiastočnom uhasení sme v súčinnosti rozoberali hospodársku budovu a dohášali skryté ohniská. Po celkovom uhasení na pokyn veliteľa HaZZ Dolný Kubín sme sa vrátili na základňu a požiarovisko odovzdali miestnej jednotke DHZ. Aj tu sa potvrdilo - Bohu na slávu, ľuďom na pomoc, lebo včasným a kvalitne prevedeným zásahom sa nám podarilo zabrániť preneseniu požiaru na rodinný dom a tak uchrániť majiteľovi nemalé hodnoty.

Požiar lesa

Nedeľný požiar v Kraľovanoch

Nedeľný požiar - video


Dopravná nehoda na D1

 Dňa 27. apríla o 18.15 hodine nám oznámila dialničná služba dopravnú nehodu na diaľnici D1 medzi Turanmi a Vrútkami pri odpočívadle Turčianska Štiavnička. Jednalo sa o dopravnú nehodu dvoch motorových vozidiel. Po príjazde na miesto nehody sme vykonali protipožiarne opatrenia, označili mieto nehody, prekontrolovali cestujúcich na zranenia. Nehoda sa našťastie zaobišla bez zranení. Po zdokumentovaní nehody políciou sme pomohli vozidlá naložiť na odťahovú službu a po očistení miesta nehody sme sa vrátili na základňu.

Fotky z nehody


 

Požiare pokračujú...

 Ako sme uviedli v predchádzajúcich článkoch nižššie, požiare na jednotlivých miestach sa opakujú. Je to najmä v lokalite odpočívadla Turčianska Štiavnička, kde chodíme uhášať staré kopy sena a hnoja. Nebolo tomu inak ani v týždni od 16.4. do 22.4. 2018 a to v dňoch 18.4. a 21.4.2018. Celkovo od prvého požiaru sme boli na tomto mieste už štvrtý raz. Taktiež minulú nedeľu niekto podpálil trstinu pri záchytnej nádrži Mara a neprešlo ani 6 dní a znova na týchto miestach, teraz na opačnej strane za pílou niekto zapálil suchú trávu. Sobotná zmena si svoju službu "užila". Okrem spomínaného požiaru trstiny, bola vyslaná k požiaru trávy v záhradkárskej oblasti Biele brehy, neskôr zasa k dopravnej nehode pri cintoríne v Turčianskej Štiavničke. Tu vozidlo skončilo v priekope, pri príchode jednotky na miesto vodič bol zranený a nachádzal sa vo vozidle. Po vykonaní PPO a poskytnutí predlekárskej pomoci sme vodiča odovzdali do starosltivosti RZP. V noci na nedeľu zasa jednotka bola vyslaná k požiaru kopy dreva a odpadu na začiatku obce Kraľovany. V súčinnosti s HaZZ Dolný Kubín jednotka požiar uhasila a vrátila sa na základňu. V predmetnom týždni sme mali aj dva technické výjazdy, kedy na vyžiadanie spoločnosti TURVOD sme zabezpečovali dopravu vody do vodojemu v obci Belá - Dulice v dňoch 16.4 a 18.4.2018

Fotky zo sobotnej smeny


Čo nám priniesol 15. týždeň

 Týždeň sa neúprosne chýli ku koncu, tak vyvstala otázka, aký bol. Najprv nám hneď zo začiatku priniesol požiar budovy na hospodárskom dvore v noci z nedele na pondelok. Potom zasa sme zasahovali pri požiari tržnice v Martine (príspevky nižšie). Potom to bola dopravná nehoda, kedy medzi Sučanmi a T. Kľačanmi skončilo vozidlo mimo cestu. Jednotka, ktorá bola na výjazde, vozidlo vytiahla pomocou navijáka. Následne 11.apríla sme zasahovali pri Turanoch po páde vetroňa. Ani nie pol hodiny po návrate zasa v Sučanoch došlo k dopravnej nehode. Všetky tieto udalosti sa na šťastie zaobišli bez zranení. O dva dni sme zasa zasahovali pri nehode na ulici Priekopskej v Martine. V sobotu sa naši členovia s protipovodňovou technikou zúčastnili cvičenia poriadaného OR HaZZ Martin v Košťanoch nad Turcom so zameraním na rozvinovanie protipovodňového vaku a využitia všetkých prostriedkov protipovodňovej výbavy za účelom minimalizácie následkov povodní. Aj napriek opatreniam so zvýšeným rizikom požiarov vyhláseným OR HaZZ Martin platných od 10.4.2018 do odvolania, reláciou odvysielanou v obecnom rozhlase a ďalším preventívnym opatreniam, zasa došlo k prírodnému požiaru a to v sobotu 14. apríla, kde niekto podpálil hromadu suchej trávy, sena a odpadu pri železničnej trati v smere na Vrútky. Požiar bol ohlásený operačným strediskom a pri príchde sa už začal šíriť do krovinatého porastu popri železnici. Pri jeho likvidácii sme museli požiť čelný nakladač, aby bolo možné hromadu rozhrabať, uhasiť a tým zabrániť ďalšiemu rozširovaniu. No ani posledný deň sa nedal zahanbiť. Popoludňajší kľud vyrušilo hlásenie o požiari tráv a kríkov pri záchytnej nádrži Mara v smere na Turčiansku Štiavničku. Nejaký dobrosrdečník zapálil rákosie. Neuvedomil si pritom, že je to miesto neresenia žiab. Pre likvidáciu bol použitý prúd rýchleho zásahu a lafetový prúd. Ani nestihli poriadne zbaliť, už sme mali ohlásený požiar na druhej strane Sučian pri železničnej trati a firme SOSNA. Počas jazdy k požiaru jednotka bola odvolaná, lebo požiar už bol uhasený. Niekto sa asi vytešuje, keď sa preháňame z jedného konca Sučian na druhý. Chceme apelovať na občanov- aj napriek rôznym výzvam na internete, v rozhlase a inde, vyhláškami a opatreniami Prezídia HaZZ, OR HaZZ je mesiac jarných požiarov zakladaných najmä vypaľovaním suchej trávy,- NEZAKLADAJTE ZBYTOČNÉ POŽIARE, NIKDY NEVIETE AKO SA TO MôŽE SKONČIŤ !!!!! trpia tým najmä rastliny a drobné živočíchy.

Fotky zo sobotného požiaru

Fotky z nedeľného požiaru

Video - výjazd k požiaru

Video - sme na mieste

Video - prejazd k druhému požiaru


Požiar martinskej tržnice

 Dňa 9. apríla o 18.29 sme boli operačným strediskom Žilina požiadaní o výpomoc pri hasení stánkov na tržnici v Martine. Na miesto udalosti vyrazili dve jednotky na vozidlách CAS 32 T148 a CAS 25 Karosa. Po príchode na miesto nám veliteľ zásahu určil dve úlohy - rozvinutie bojového úseku z vozidla CAS 25 Karosa a hasenie stánkov, druhá úloha znela na dodávku vody vozidlom CAS 32. Po zaujatí bojového postavenia sme rozvinuli dva útoky a to útok vysokým tlakom a útok pomocou hadíc C. Na miesto udalosti sa dostavili aj jednotky z okolitých obcí. Po lokalizácii požiaru nás veliteľ zásahu požiadal o čelný nakladač, ktorý bol nasadený na odstraňovanie sutín za účelom likvidácie ohnísk. Členovia zasahovali v dýchacích prístrojoch pre veľké zadymenie priestoru a horenie plastov. Po likvidácii a odstránení sutín sme náš zásah ukončili a veliteľ zásahu nás poslal späť na základňu. Príčiny požiaru sú predmetom vyšetrovania. Autormi fotografií uverejnených v galérii sú okoloidúci a prizerajúci sa občania.

Fotky z požiaru tržnice


Požiar hospodárskej budovy

(ilustračné foto z požiaru 30.8.2015)

 Dňa 09.04.2018 v čase o 02:10 hod. sme prijali na našom operačnom stredisku hlásenie od Krajského operačného strediska o požiari v poľnohospodárskom objekte bývalých ŠM. Ihneď po prijatí udalosti vyrazila na miesto jednotka s vozidlom CAS 32 T-148. Po príchode na miesto bol zistený požiar hospodárskej budovy. Na likvidáciu bol nasadený prúd rýchleho zásahu a útočný prúd. V súčinnosti s jednotkou HaZZ Martin sa požiar podarilo uhasiť skôr ako mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu a spôsobeniu väčších materiálnych škôd. Príčina vzniku požiaru je v štádiu šetrenia. Poďakovanie za včasné spozozorovanie a ohlásenie patrí aj našim pozorným spoluobčanom, ktorí požiar ihneď nahlásili a tým umožnili jednotke zabrániť vzniku väčších škôd. Žeby sa začali v Sučanoch opakovať letné mesiace roku 2015?

 

Prvé výjazdy novej techniky

 Novo pridelené vozidlo Tatra 815 S3 26 208 6x6 vyklápací valník, ktoré nám bolo darované prezidentom HaZZ (článok nižšie), už bolo využité a má za sebou prvé výjazdy. Najprv to bol výjazd k odstraňovaniu následkov veternej smršti, ktorá sa prehnala našou obcou (článok ....a týždeň skoro za nami) v objekte závodu Prefa. Tu došlo následkom vetra k poškodeniu viacerých stromov a na ich úplné odstránenie bolo potrebné povolenie k výrubu. Po získaní povolenia nás pedstavitelia závodu požiadali o pomoc pri likvidácii poškodených stromov. Zároveň sme takto získali aj drevo na zimné vykurovanie. Druhý výjazd malo vozidlo pri zabezpečení odvozu sutín a materiálu po likvidácii polorozpadnutého domu. Tento dom po smrti majiteľa prešiel pod správu obce a tá následne po zhodnotení stavu nehnuteľnosti a vyjadrení odborníkov rozhodla o jeho asanácii. Nakoľko sme mali už z predchádzajúcich rokov skúsenosti s likvidáciou takto poškodených objektov ( napr. likvidácia polorozpadnutých neobývateľných domov na Ulici Ďurka Langsfelda - fotografie nájdete v galérii http://dhzsucany.sk/galeria1_soubory/brigady/index.html ), poveril nás obecný úrad likvidáciou a následným odstránením staveného odpadu predmetnej nehnuteľnosti. Najprv bolo potrebné povypiľovať stromy nachádzajúce sa na pozemku a tak sprístupniť objekt k prevedeniu asanačných prác. Následne sme vykonali odvoz stavebnej suti a materiálu a vyčistili celý pozemok. Takže vozidlo bolo využité aj v prospech prác pre obec.

Fotky z výjazdov


Požiar trávnatých porastov

 Ako bolo uvedené v predchádzajúcom článku tzv. jarné vypaľovačky neobchádzajú ani našu obec. Po požiari stohu starého sena to bolo vypaľovanie trávy medzi prečerpávacou stanicou odpadových vôd a železničnej trate dňa 3. apríla 2018. Zasa 5. apríla nejaký aktivista pri garážach na sídlisku Prefa zapálil tesne vedľa garáží suchú trávu. Rýchlym a kvalitne vykonaným zásahom nedošlo k rozšíreniu požiaru na väčšiu plochu, ale čo je hlavné, nedošlo k poškodeniu majetku občanov - odparkovaných vozidiel v garážach - následne rozširujúcim sa požiarom. A v piatok 6. apríla došlo znovu k požiaru zbytkov stohu sena pri Schádzanej. Niekto asi nebol spokojný, že 25.marca sme stoh zahasili a nezhorel celý, tak po preschnutí ho znova zapálil.

Fotky z požiaru tráv


Požiar stohu starého sena

 Už aj u nás začala séria jarných vypaľovačiek. Od prvého takéhoto požiaru tráv typickýho pre jarné počasie uplynul presne mesiac a 25. marca sme tu mali už v poradí piaty výjazd k typicky jarnému požiaru. O 14.50 hodine nám bol nahlásený požiar starého stohu sena pri Schádzanej. Po výjazde jednotky a príchode na miesto, bol použitý na lokalizáciu najpr lafetový útočný prúd. Následne prúdom rýchleho zásahu sa požiar podarilo likvidovať. Na dohasenie skrytých ložísk naši členovia najprv za pomoci ženijného náradia rozhrabali stoh, ponachádzali lokálne miesta požiaru, ktoré následne uhasili. Po kontrole ohniska a zistení, že sa už žiadne skryté ložiská požiaru , ktorý by mohol znova zahltiť celý stoh, nenachádzajú, vydal veliteľ zásahu pokyn k zbaleniu a návrtu na základňu

Fotky z požiaru


...a týždeň skoro za nami

 Veterná smršť, ktorá bola ohlasovaná na víkend, neobišla ani naše okolie. Najviac výjazdov sme mali do lokality Ratkovo, Šútovo (celkom tri), kde vyvrátené stromy a popadané konáre ohrozovali prejazdnosť a bezpečnosť na štátnej ceste 1/18. Ale ani našu obec a najblišie okolie nezostalo bez následkov. Za Sučanmi v smere na Podhradie pri odbočke do Turč. Štiavničky vyvrátený strom zablokoval križovatku a v Sučanoch pri potravinách zasa vietor odtrhol z reklamného pútača plech, ktorý ohrozoval vodičov na 1/18 v Sučanoch. Včasnými a kvalitne prevedenými zásahmi sme tieto následky vyčínania vetra rýchlo poodstraňovali a zabránili tak ohrozeniu vodičov prechádzajúcich po týchto komunikáciách. V tomto hodnotenom období sme aj v súčinnosti s hasičmi z Koštian a odťahovou službou poskytli pomoc našim kolegom z HaZZ Martin, ktorí v podmáčanom teréne zapadli so svojou tatrou a nebolo v ich silách sa vyslobodiť. Ale ani nehody nás neobišli. Dňa 21. marca došlo k nehode medzi osobným a nákladným autom za Sučanmi v smere na Žilinu, našťastie bez zranenia a 23. marca sa zasa pri zjazde z diaľnice D1 pri obci Krpeľany rozsypali kmene stromov z nákladného vozidla

Fotky z rozsypaného dreva


Poďakovanie prezidentovi HaZZ SR

Touto cestou sa chceme poďakovať prezidentovi HaZZ generálovi JUDr. Alexandrovi Nejedlému, PhD, ktorý nám daroval vozidlo Tatra 815 S3 26 208 6x6 vyklápací valník. V minulosti sme vlastnili vozidlo LIAZ 706 MT, no však na svoj vek a opotrebovanie nám toto vozidlo doslúžilo. Veľmi dobre nám pomohlo pri povdniach v roku 2010, keď sme navážali piesok na vrecovanie a tak zabránili väčším škodám na majetku občanov. Samozrejme, že po jeho vyradení nám takéto vozidlo chýbalo, či už pri úprave komunikácií, odstraňovaní materiálov pri nehododách, rôznych živelných pohromách a iných udalostiach. Riešili sme to pomocou traktorovej vlečky, ale pre rýchlosť a množstvo toto riešenie bolo dočasné. Preto sme s nadšením uvítali informáciu o možnosti získať takéto vozidlo z prostriedkov OR HaZZ Zvolen. Tejto veci bol naklonený aj náš pán starosta, pretože aj pre obec je takéto vozidlo prínosom. Prepravu vozidla zabezpečila odťahová služba PMP Truck a po jeho príchode sme sa pustili s vervou do práce za účelom čo najskoršieho spojazdnenia a uvedenia vozidla do plnej prevádzky. Ešte raz sa chceme poďakovať prezidentovi HaZZ za toto vozidlo, ktoré v našej opatere bude slúžiť pre ochranu majetku občanov a prácu nášho hasičského zboru pri zásahovej činnosti, ale aj pre prácu v prospech obce v zmysle darovacej zmluvy.

Zmluva na vozidlo


Nehoda kamióna na D1

 Dňa 11.03 o 23:31 hod. sme dostali hlásenie o dopravnej nehode kamióna na D1 na bližšie neurčenom mieste v smere na Martin so zakliesnenou osobou vo vozidle. Po príchode na miesto nehody sme súbežne vykonali protipožiarne opatrenia, zistili stav vodiča, vyslobodili ho z kabíny a odovzdali do starostlivosti ZZS. Kamión sa po prerazení protihlukovej steny a zábran dostal mimo vozovku a prevrátil sa na bok prívesom. Ťahač nebol prevrátený. K úniku ropných látok a znečisteniu prostredia nedošlo, no aj tak sme vykonali opatrenia proti ekologický škodám - podstavenie záchytných nádob na miesta možného úniku. Po zdokumentovaní a očistení miesta sme vozovku plne sprejazdnili a vrátili sa na základňu. Kamión sa nachádzal mimo diaľnicu, takže netvoril prekážku a bude v najbližších hodinách 12. marca 2018 vyslobodený odťahovou službou.

Fotky zo zásahu


 

Záchrana srnky uviaznutej na ľade jazera Ontário

 Dňa 7.marca o 16.25 hod. sme dostali hlásenie o uviaznutej srnke na ľadovej hladine jazera Ontário. Na miesto sme vyrazili s vozidlom Nissan a pripojeným motorovým člnom. Po príchode na miesto sme zistili, že srnka sa nachádza približne v strede jazera. Nedalo sa spoliehať na pevnosť ľadu a preto za pomoci člna sme sa pomaly pribížili k srnke. Bola značne oslabená a nechala sa chytiť. Po naložení do člna a vyvezení na breh sme sa ju snažili vypustiť, bola tak zoslabnutá, že sa už nedokázala postaviť, tak nakoniec sme ju dali do starostlivosti zverolekárke MVDr Blahušiakovej, ktorá ju skontrolovala a nechala do rána na pozorovanie.

Fotky zo zásahu

video 1- chytenie a odsun

video 2- pokus o vypustenie


Výročná členská schôdza a následný smutný výjazd

 V sobotu 3. marca .2018 sme sa zišli na našej Hasičskej stanici, aby sme zhodnotili prácu, úspechy i nezdary za uplynulý rok. Za účasti hostí - pána starostu, pána prednostu a delegáta za OVDPO Martin sa ujal slova predseda DHZ, ktorý po privítaní hostí a členov oboznámil s programom členskej schôdze. V správe ako aj iných predložených referátoch ola naša práca náležite zhodnotená. Boli vyslovené aj problémy a to najmä výchova nasledovníkov. Tu nám veľmi pomohol pán starosta, kedy vyjadril zaujímavú myšlienku a môžme povedať, že po jej realizácii sa nám zasa podarí obnoviť prácu s deťmi a mládežou. Vo svojom vystúpení sa nám poďakoval za prácu, ktorú sme vykonali pre obec a za prácu pri ochrane života a majetku občanov. Diskusia sa viedla v duchu obnovenia práce s deťmi a činnosti v tomto roku. Nasledujúci deň nás čakal jeden zo smutných výjazdov, aké máme neradi, lebo aj napriek akéjkoľvek snahe sa nám nepodarí človeka zachrániť. Tak tomu bolo aj v nedeľu, kedy sme boli vyslaní k poskytnutiu pomoci pri zástave srdca v Turanoch. Ihneď po príjazde sme započali s komplexnou pulmonárnou resuscitáciou, použili sme aj defibrilátor, v KPR sme pokračovali aj po príchode lekára z RLP, no napriek všetkej snahe a námahe, či už našej, alebo aj zdravotníkov, lekár nakoniec konštatoval smrť.


Nehodový piatok - po dlhšej dobe snežilo

 Piatok 16. februára môžme označiť ako nehodový, kedy hlavnou príčinou bolo sneženie, ktoré prišlo po dlhšej odmlke do nášho regiónu. Prvá nehoda s vážnymi následkami nedala na seba dlho čakať. O 9.30 hod. sme prijali z KOS HaZZ Žilina informáciu o vážnej dopravnej nehode pri obci Kraľovany, kde sa zrazili dve osobné motorové vozidlá a sú hlasení aj zranení. Po príchode na miesto nehody, ku ktorej vyrazila jednotka na vozidle Iveco a aj na VW-sanita, členovia jednotky najprv vykonali protipožiarne opatrenia súbežne s poskytnutím prvotného ošetrenia osobám uviaznutým vo vozidlách. Následne započali s vyslobodením zranených osôb z havarovaných vozidiel pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia. Následne po vyslobodení, fixácii zranených, poskytnutí PPP a zmeraní životných funkcií boli všetci štyria zranení odovzdaní do starostlivosti RZP. Po zdokumentovaní a naložení havarovaných vozidiel miesto nehody očistili, vozovku plne sprejazdnili a vrátili sa na základňu. Počas návratu musela druhá jednotka na vozidle Nissan Patrol vyraziť k ďalšej nehode v časti Hrabiny, kde vozidlo skončilo mimo vozovku. Tu našťastie nedošlo k zraneniu a vozidlo pomocou navijáka bolo vyslobodené. Dve hodiny po návrate druhej jednotky o 13.30 sme boli vyslaní k ďalšej dopravne nehode. Za kruhovým objazdom v smere do Priekopy v ľavotočivej zákrute sa prevrátil kamión na bok. Po vykonaní protipožiarnych opatrení a zaistení kamióna sme pomohli Odťahovej službe PMP Truck kamión vyslobiť.

Pred dvoma dňami 14. februára sme aj našu sanitnú techniku využili k účelu, k akému je určená. Na požiadanie pacienta sme ho v pooperčanom stave previezli z ÚVN Ružomberok do miesta bydliska v Martine.

Fotky zo zásahu v Kraľovanoch

Fotky z vyslobodenia kamióna

Video z vyslobodzovania kamióna


Nehoda ČS na 1/18 v Turanoch

 Dňa 11.02 o 22:55 hod. sme dostali hlásenie o dopravnej nehode osobného vozidla, ktoré narazilo do kamióna pri čerpacej stanici PH v Turanoch v smere na Martin. Po príchode na miesto nehody sme zadokumentovali, že osobné vozidlo má odtrhnutú strechu, ale našťastie nebol nik zranený. Vo vozidle sa nachádzal iba vodič. Po vykonaní protipožiarnych opatrení a očistení miestaa následnom zdokumentovaní nehody sme vozidlo pomohli naložiť na odťahovú službu. Následne miesto sme dočistili, vozovku plne sprejazdnili a vrátili sa na základňu.

Fotky zo zásahu


Pomoc kolegom z Dolného Kubína v Zázrivej -Havrania

 Dňa 5. februára 2018 v čase o 17:50 hod. sme boli požiadaní operačným strediskom KR HaZZ v Žiline o pomoc trom kolegom z Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne pri záchrane nadrozmerného pacienta nachádzajúceho sa v kúpeľni v bezvedomí - nereagoval na žiadne vonkajšie podnety. Kúpeľňa bola bez možnosti vniknutia zvonka a po uvoľnení dverí sme umožnili prístup záchrannej lekárskej službe. Lekár ihneď zahájil oživovanie osoby, no žiaľ osobu sa nepodarilo oživiť. Po vyhlásení lekára osoby za mŕtvu a po konzultácii s veliteľom zásahu z HaZZ D. Kubín sme sa vrátili na základňu.

 


Nehoda na svetelnej križovatke v Sučanoch

 Dňa 30.01.2018 v čase o 15:55 hod. sme zaznamenali pomocou kamerového systému na našom operačnom stredisku dopravnú nehodu dvoch osobných vozidiel. Došlo ku klasickej nehode, kedy zadné vozidlo narazilo do pred ním idúceho vozidla. Po príchode na miesto sme zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru, označili miesto nehody a započali s reguláciou dopravy. Predlekársku prvú pomoc nebolo potrebné nikomu poskytnúť, nakoľko nedošlo k žiadnemu zraneniu. Po príchode PZ SR sme pokračovali v regulácii dopravy a po zdokumentovaní nehody sme havarované vozidlá pomohli naložiť na techniku odťahovej služby. Miesto sme očistili, vozovku plne sprejazdnili a vrátili sa na základňu.

Fotky zo zásahu


Požiar v skladoch železníc

 Dňa 28.01.2018 v čase o 00:35 hod. sme prijali na našom operačnom stredisku hlásenie od Krajského operačného strediska o výbuchu s následným požiarom v areáli bývalých železničných skladov v obci Sučany. Hneď po nahlásení vykonala zásahová jednotka výjazd na vozidlách: CAS 25 Karosa a CAS 32 T-148 . Po príchode na miesto bol zistený rozsiahly požiar kamióna s návesom. V súčinnosti s jednotkou HaZZ Martin sa požiar podarilo uhasiť skôr ako mohlo dôjsť výbuchu plnej nádrže PHM. Následne po uhasení kamióna a následnej kontrole na skryté ložiská sme obsah nádrže prečerpali do sudov. Príčina vzniku požiaru je v štádiu šetrenia.

Fotky zo zásahu


Začiatok roka 2018

  Tak, ako koniec roka končil nehodou, tak aj nový rok začínal. Prvý výjazd nedal na seba dlho čakať. Hneď 1. januára 2018 sme mali ohlásenú dopravnú nehodu v podvečerných hodinách. Na ceste 1/18 pri motereste Rieka došlo k zrážke dvoch osobných vozidiel. Pri nehode sa jedna osoba zranila. Po príchode na miesto a vykonaní základných protipožiarnych opatrení sme osobu ošetrili a odovzdali do opatery RZP. Za prvé tri týždne nového roka sme zaznamenali trinásť výjazdov, kde viac ako polovicu tvorili dopravnénehody, žiaľ aj so zranenými osobami. Ale čakala aj jedna príjemná udalosť. V nedeľu 21. januára sme boli požiadaní o predvedenie techniky k foteniu pre potreby HaZZ SR a DPO SR propagátorom hasičskej techniky - vysokoškolským pedagógom Milanom Dermekom.

Fotenie techniky