Praktický výcvik a odborná príprava
0903555159

 

Výcvik vo vyslobodzovaní osôb pri DN.

Podľa plánu výcviku na rok 2014 dňa 14.1.2014 sme vykonali s novými členmi výcvik vo vyslobodzovaní osôb z havarovaného vozidla a výcvik pri práci s hydraulickým vyslobodzovacím zariadením.

Pár fotiek : práca s hydraulickým vyslobodzovacím zariadením

 

Silvestrovský ponor 2013.

Ako každoročne s našimi partnermi z potápačského klubu Hypocampus sme sa 29. decembra zúčastnili akcie "Silvestrovský ponor". Tento rok to bolo oproti predchádzajúcim rokom trochu netradičné, lebo na jazere v Šútove nebol ľad a tak k zabezpečeniu bol použitý motorový čln. Pri tejto akcii sme zároveň vykonali aj zdokonaľovací výcvik lodivoda v plavbe na vodnej hladine v sťažených poveternostných podmienkach.

Pár fotiek : silvestrovský ponor

takto to bolo v r.2010 - silvestrovský ponor 2010

 

Výcvik v jazde v teréne.

Dňa 23.augusta v rámci periodickej prípravy vykonali členovia DHZ Sučany - strojníci výcvik v riadení novej techniky v nedostupnom teréne - v starom tehliarskom lome Hliník. Výcvik vykonali na vozidle CAS 16 PV3S, kde sa oboznámili s jazdnými vlastnosťami techniky, ovládaní v teréne a prekonávaní terénnych prekážok. Výcvik bol vykonaný s cieľom oboznámenia sa s technikou, jej jazdnými vlastnosťami v terénnych podmienkach všetkými strojníkmi, aby technika mohla byť nasadená do pohotovosti v 100% stave.

Pár fotiek : výcvik v jazde

 

Práca vo výškach s požiarnou plošinou - zrezávanie stromov .

Dňa 21. februára v rámci periodickej prípravy vykonali členovia DHZ Sučany výcvik pri práci vo výškach s motorovou pílou. Tento výcvik bol vykonaný pri plánovanom spiľovaní stromov na námestí SNP v Sučanoch, kde podľa plánu rekonštrukcie námestia staré stromy museli byť spílené. Pomocou požiarnej plošiny PP 20 jednotliví členovia spiľovali vrcholce stromov a iní členovia zasa spodky kmeňov. Pri každom strome dochádzalo k pravidelnej obmene tak, aby všetci členovia si precvičili prácu vo výškach z požiarnej plošiny a strojníci sa zdokonalili v obsluhe plošiny. Odborný výcvik viedol osobne veliteľ DHZ Sučany.

Pár fotiek : výcvik v prácach vo výškach

 

Vyhľadávanie zranenej osoby v zasneženom teréne.

Dňa 9. februára sme prijali žiadosť o pomoc pri hľadaní zablúdenej a poranenej osoby v Jasenskej doline. Po príchode na miesto členovia sa spojili so Záchrannou zdravotnou službou, na podrobnej mape určili pravdepodobné miesto výskytu osoby a vyrazili na snežnom skútri do priestoru. Po prejdení daného sektora hľadaná osoba v predmetnom priestore sa nenachádzala a tak po dohovore rozšírili okruh pátrania. Po prechode cez lyžiarsku bežeckú trať zbadali na jej okraji ležiacu osobu. Po príchode k nej zistili, že sa jedná o hľadanú osobu. Po ošetrení naložili na skúter zraneného a previezli na ošetrenie na stanovisko zdravotnej služby, ktorá osobu prevzala do svojej staroslivosti.

Toľko z námetu a vykonania súčinnostného cvičenia našich členov Romana Bukového a Martina Slobodníka a príslušníkov Záchrannej zdravotnej služby Univerzitnej nemocnice v Martine .

Pár fotiek : výcvik vo vyhľadávaní

 

Vyhľadávanie zraneného lyžiara .

Dňa 19. januára sme prijali hlásenie o zablúdenom a poranenom lyžiarovi niekde v priestore za Čapíkom v Sučanoch. Ihneď po prijatí oznámenia vyrazila jednotka k pátracej akcii. Po príchode do danej lokality zasahujúci členovia zložili snežný skúter a začalo sa pátranie. Po nájdení stopy pokračovali po nej, no medzitým "stratený lyžiar" oznámil, že sa mu podarilo dostať do obce Turčianska Štiavnička a že je v poriadku. Na základe tohto oznámenia operačný pracovník odvolal pátraciu akciu a stiahol jednotku späť na základňu.

Tak takéto cvičenie absolvovala smena A.

Pár fotiek : výcvik vo vyhľadávaní

 

Spoločný výcvik vo vyslobodzovaní pri dopravnej nehode.

Podľa plánu prípravy na rok 2013 sme vykonali spoločný výcvik s jednotkou HaZZ Martin vo vyslobodzovaní osôb v havarovanom vozidle . Výcvik sme vykonali na našom cvičisku 8. januára 2013.

Pár fotiek : výcvik vo vyslobodzovaní

 

Výcvik v hasení požiarov v nedostupnom teréne

Podľa plánu prípravy sme 2. novembra vykonali súčinnostný výcvik s jednotkou HaZZ Martin a OHZ Turany pri likvidácii požiaru v sťažených horských podmienkach. Výcvik bol zameraný na znesenie raneného pomocou lanovej techniky a lokalizačné a likvidačné hasebné práce. Miesto konania bolo na Skale v Sučanoch.

 

 

Výcvik v práci pod vodou

V rámci ročného plánu prípravy v súčinnosti s potápačským klubom Hypocampus sme vykonali na Šútovskom jazere v auguste výcvik v prácach pod vodou.Pod vedením skúsených potápačov naši členovia si vyskúšali vyhľadávanie osôb a iných predmetov pod vodnou hladinoua tiež aj ich vyslobodzovanie a transport na vodnú hladinu.

Pár fotiek : výcvik v práci pod vodou

 

Výcvik v odstraňovaní spadnutých stromov

Po teoretickej a odbornej príprave dňa 7. marca 2012 veliteľ vykonal s novými ale aj starými členmi výcvik v odstraňovaní spadnutých stromov. Po poučení o BOZP a zabezpečení potrebného náradia skupina vyrazila k "popadaným" stromom pri starom moste. Tu členovia precvičili svoje zručnosti a návyky s obsluhou motorovej píly a v odstraňovaní závalov spôsobených popadanými stromami. Toto precvičenie malo aj praktický efekt. Pripravujeme si drevo na ďalšiu zimu.

Pár fotiek : výcvik v odstraňovaní závalov

 

Výcvik vo vyslobodzovaní osoby z vozidla

Dňa 18.mája 2011 v rámci odbornej prípravy vykonal veliteľ OHZ výcvik so stážistami vo vyslobodzovaní osôb z havarovaneého vozidla.Stážisti sa zdokonalili v práci s vyslobodzovacím zariadením a taktiež sa naučili spôsob a správny postup pri vyslobodzovaní osoby z havarovaného vozidla.

Pár fotiek : Výcvik vo vystrihovaní z vozidla

 

Hasičská nedeľa 8.mája 2011

Dňa 8.mája 2011 v rámci osláv sv. Floriána sa náš zbor zúčastnil tak ako po každý rok akcie pod názvom Hasičská nedeľa v SNM - Skanzene v Martine. Zo začiatku nám, no najmä návštevníkom, neprialo počasie.S príchodom obeda sa však vyčasilo a bola krásna slnečá nedeľa. Po minulé roky sme vykonávali ukážky záchrany osôb či už z havarovaného vozidla, alebo autobusu, no tento rok bol pre nás oddychový. Hlavné ukážky vykonával HaZZ Martin a technika záchrannej brigády zo Žiliny - hasiaci tank T 55. My sme v súčinnosti s lekárom MUDr. Koyšom predviedli nový prístroj používaný pri záchrane ľudského života ako aj repasovanú Tatru T148. Návštevníci prejavovali záujem o resuscitačný prístroj a zo strany hasičov bol veľký záujem o repasovanú tatru.

Pár fotiek : Hasičská nedeľa

 

Protipovodňová príprava

Dňa 16.apríla 2011 členovia nášho útvaru sa podieľali na príprave a zabezpečení ako aj aktívne sa zúčastnili praktického nácviku prác pri povodňovej situácii. Okrem našich členov sa tohto cvičenia zúčastnil i starosta obce JUDr. Petráš. Cvičilo sa na potoku Jordán, ktorý v Martine minulý rok napáchal pri povodniach najväčšie škody. Bolo vytvorených 7 pracovísk, kde si postupne mohli členovia zborov vyskúšať prácu s nimi.

Pracovisko 1: plnenie protipovodňových zábran vodou z pristavených cisterien a kyvadlová doprava vody.

Pracovisko 2: plnenie protipovodňových zábran vodou za pomoci plávajúcich čerpediel.

Pracovisko 3: plnenie protipovodňových zábran vodou za pomoci striekačky PS 12.

Pracovisko 4: plnenie vriec pieskom a stavba hrádze.

Pracovisko 5: stavba stabilnej protipovodňovej zábrany z kovových dielov.

Pracovisko 6: stavba hrádze za pomoci drôtených košov a piesku.

Pracovisko 7: stavba hrádze za pomoci protipovodňových bariér plnených vzduchom.

Na každom pracovisku bol veliteľ, ktorý preškolil zúčastnených o správnom spôsobe manipulácie, obsluhy a používania. Vysvetlil možné nástrahy a nedostatky. Preškolení boli členovia MHZ Martin, OHZ Sučany, OHZ Turany, príslušníci HaZZ Martin, Turčianske Teplice a Záchrannej brigády HaZZ v Žiline. Pozvaní boli všetci velitelia OHZ a DHZ z regiónu Turiec, pracovníci povodia Váhu, starostovia obcí a mnohí iní.

Pár fotiek : galéria z cvičenia

 

Výcvik v poskytovaní prvej pomoci a oživovaní

Dňa 11.2.2011 v rámci zdokonaľovacej prípravy sme mali školenie s nácvikom použitia defibrilátora v poskytovaní predlekáreskej prvej pomoci. Školenie viedol lekár RZP FALCK MUDr. Richard KOYŠ. Počas prípravy sme si obnovili znalosti z poskytovania predlekárskej pomoci, naučili a zdokonalili sa v práci s defibrilátorom a noví členovia si v praktickej časti overili znalosti získané odborným štúdiom. Na záver školiteľ mohol skonštatovať spolu s veliteľom OHZ, že sme pripravení v ktorúkoľvek dennú a nočnú hodinu poskytnúť fundovanú predlekársku pomoc ľudom, ktorí na ňu budú odkázaní.

Pár fotiek : praktický nácvik  

 

Slávnostné odovzdanie techniky do užívania

Dnes, 19. novembra za prítomnosti poslanca NR SR p. Roberta Kaliňáka bola slávnostne odovzdaná do užívania repasovaná

CAS 32 T 148. Slávnostného odovzdania sa zúčastnili predstavitelia obce Sučany ako i riaditeľ OR HaZZ Martin, pplk. Ing. Peter Podhorský ako i riaditeľ OO PZ Sučany p. Sekerka.

Fotky zo slávnostného odovzdania : odovzdávanie