Taktické cvičenie -Likvidácia požiaru v Diakonickom centre Sučany

  V súlade s výcvikovým plánom a po spracovní námetu na cvičenie s následným odsúhlasením starostom obce a prejednaním s riaditeľkou Diakonockého centra bolo dňa 29.09.2018 vykonané previerkové cvičenie v spoluúčasti s pracovníčkami a pracovníkmi Diakonického centra previerkové cvičenie. Námetom cvičenia bolo založenie požiaru v neobsadenej skladovej časti na 4. nadzemnom podlaží centra. Počas zásahu zdravotnícky personál centra si prakticky precvičil evakuáciu osôb zariadenia. Pri cvičení bola prvý krát nasadená aj nová výšková technika. Zároveň bol precvičený aj transport osoby únikovými východmi z budovy. Hasiči si precvičili rozvinutie výškovej techniky, vyvedenie prúdu vysokého tlaku cez rebrík, zavodnenie suchovodu PP 27-1 a taktiež zásah v dýchacích prístrojoch. Cvičenie splnilo svoj účel a hasiči sa oboznámili aj s priestorom centra, ktorý doteraz poznali len s plánu. Cvičenia sa osobne zúčastnila aj riaditeľka centra pani Taškárová, ktorá dohliadala na evakuáciu osôb.

Pár fotiek : Taktické cvičenie

Video : Príjazdy a rozvinutie zásahu


 

Taktické cvičenie - VÝCVIK NA POLYGÓNE HAZZ MARTIN

  Dňa 10.09.2017 sme v rámci ročného plánu prípravy absolvovali výcvik vo výcvikovom stredisku HaZZ MT. Výcvik bol zameraný na prácu v autonómnych dýchacích prístrojoch v zásahovych podmienkach.

Pár fotiek : Taktické cvičenie


Taktické cvičenie - požiaru strechy výškovej budovy.

 V rámci Ročného plánu prípravy a výcviku na rok 2016 jednotka dňa 17. decembra 2016 vykonala taktické cvičenie. Námet cvičenia znel:v rekonštruovanej budove Psychiatrickej kliniky sa zdržovali na povale neznáme osoby, ktoré založením ohňa za účelom zahriatia sa v chladnom počasí spôsobili požiar strechy Ihneď po oznámení udalosti na miesto vyrazila jednotka s technikou  AHZS-1A Iveco, AR 30 Zil 131 a PP 20 Š-706-RTHP. Po príjazde zasahujúca jednotka lokalizovala miesto požiaru, do strechy spravila otvor a vytvoreným vedením cez rebík uhasila požiar. Následne dieru v streche provizorne zakrytovala. Po splnení úloh cvičenia a zbalení sa jednotka vrátila na základňu, kde ošetrila použitú techniku a uviedla ju do stavu hotovosti.

Pár fotiek : Taktické cvičenie


Súčinnostný výcvik jednotiek HaZZ a DHZO vo výcvikovom centre Lešť.

 V súlade s Ročným plánom výcviku Prezídia HaZZ SR vo Výcvikovom centre Lešť na rok 2015/2016 a zabezpečenia jednotného výcviku jednotiek DHZO vo Výcvikovom centre podľa § 17 Vyhlášky MV SR 611/2006 a Dohody medzi DPO SR a Ministerstvom vnútra SR o spolupráci na úseku ochrany pred požiarmi, členovia našej jednotky vykonali toto cvičenie v dňoch 24.10-26.10.2015, kde absolvovali metodiku vyslobodzovania osôb z havarovaných vozidiel, hasenie požiaru v sťažených podmienkach a hasenie v silne zadymenom uzavretom priestore. Počas výcviku získali mnoho neoceniteľných poznatkov a skúseností.

Pár fotiek : somotné cvičenie


Výcvik v práci a obsluhe s novou výškovou technikou.

 Po zaradení novej výškovej techniky do plánu výjazdu, bol dňa 23.8.2014 vykonaný spolu s novými členmi výcvik v obsluhe a v práci s požiarnym rebríkom. Výcvik sme vykonali ako námetové cvičenie na výškový objekt Strediska ED Sučany -Dom Dobrého Pastiera. Námetom bola záchrana osoby zo strechy výškovej budovy. Výcvik bol smerovaný najmä na obsluhu a postup záchrany pomocou rebríka - výstup na strechu. Po splnení úloh výcviku a zbalení sa jednotka vrátila na základňu, kde ošetrila použitú techniku a uviedla ju do stavu hotovosti.

Pár fotiek : Výcvik


Výcvik v práci a obsluhe s protipovodňovými prostriedkami.

V súlade s plánom výcviku na rok 2014 dňa 17.8.2014 bol vykonaný spolu s novými členmi výcvik v obsluhe a v práci s protipovodňovými technickými prostriedkami. Výcvik sme vykonali za pekného nedeľného predpoludnia na derivačnom kanáli v Sučanoch. Zúčastnili sa ho noví členovia A. Gombarček Ľ. Olbert, M. Fašianok, ďalej veliteľ P. Slobodník st., J. Kapala J. Mihálik, P. Slobodník ml. M. Slobodník. Techniku tvorili vozidlá Nissan Patrol s prívesom na čln a CAS ZIL131 s povodňovým prívesným vozíkom s výbavou. Výcvik bol smerovaný najmä na obsluhu plávajúcich čerpadiel, ako aj kondičné jazdy s motorovým člnom. Po splnení úloh výcviku a zbalení sa jednotka vrátila na základňu, kde ošetrila použitú techniku a uviedla ju do stavu hotovosti.

Pár fotiek : Výcvik

staršie správy z výcviku vrátane fotiek