Deň otvorených dverí v KraussMaffei Group v Sučanoch

8.júna 2019 sa konal ďalší ročník Dňa otvorených dverí v podniku Krauss-Maffei Sučany . Na pozvanie predstaviteľov spoločnosti sme sa zúčastnili tejto akcie. V stacionárnom rozložení sme ukázali záujemcom niektorú našu techniku. Zároveň sme predviedli aj ukážku vyslobodenia z havarovaného vozidla a odstránenie nehody spolu so záchrannou službou Záchranári Martin. Ukážky sme vykonali dve, jednu v predpoludňajších hodinách o 11.00 hod. a druhú poobede o 14.00 hod. O ukážky bol veľký záujem zo strany návštevníkov podniku

Pár fotiek : pár fotiek z akcie

 

70. výročie závodu Prefa v Sučanoch

9.mája 2018 oslavoval závod Prefa v Sučanoch 70 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sme boli pozvaní spestriť tieto oslavy našimi ukážkami. Prvú ukážku sme pre záujemcov predviedli vyslobodením osoby z vozidla. Následne sme vykonali s použitím našich Zilov hasenie požiaru strechy vstupnej budovy pomocou lafetového prúdu a z rebríka hasenie vysokým tlakom. Po ukážkach sme pre deti pripravili možnosť vyskúšať si hasenie vysokým tlakom. Na záver sme techniku pre záujemcov vystavili a doprevádzali ich stacinárne prehliadky odborným výkladom.

Pár fotiek : pár fotiek z ukážok

 

Deň otvorených dverí - priemyselný park v Sučanoch

26. mája 2018 sa v priemyselnom parku konal deň otvorených dverí v niekoľkých firmách. Na pozvanie predstaviteľov spoločnosti Krauss Maffei sme sa zúčastnili tejto akcie, kde sme ukázali stacionárne niektorú našu techniku. Pre záujemcov sme povozili aj deti na štvorkolke. O techniku, najmä zo strany detí bol veľký záujem

Pár fotiek : pár fotiek z akcie

 

Presádzanie stromov na cintoríne v Sučanoch

Pre záchranu niekoľko tují v parku Milana Hodžu pri ev. kostole v Sučanoch sme na požiadanie obecného úradu a zveľadenie miesta posledného odpočinku na mietnom cintoríne zabezpečili ich presadenie. Dňa 24. novembra 2016 sme tuje vykopali a pomocou techniky odťahovej služby PMP tieto previezli na cintorín. S využitím protipovodňovej techniky sme pre tuje pripravili nové miesta, vykopali sadbové jamy a presadili ich. Nielenže sme zachránili niekoľko stromov, ale zároveň sme takto skrášlili prostredie cintorína a zároveň ušetrili aj nemalé finančné prostriedky obci, ktoré môžu byť využité v prospech spoluobčanov.

Pár fotiek : pár fotiek z akcie

 

 

Ukážka práce hasičov pre žiakov ZŠ A. Dubčeka Martin

V pondelok 20. júna 2016 žiaci 5.B ZŠ A. Dubčeka spolu s rodičmi usporiadali na Chate Osikovo účelové cvičenie. Boli sme požiadaní, či by sme deťom nemohli spestriť toto cvičenie nejakou ukážkou. Pre zložitosť terénu ako aj pre výjazd techniky sme na akciu vyslali Nissan Patrol s prevedením ukážky poskytnutia predlekárskej prvej pomoci a vybavenia vozidla. Deti pozorne počúvali, zaujímali sa o našu prácu a mali si možnosť aj vyskúšať niektoré činnosti spojené s PPP. Záujemcov či už z radov žiakov, ale aj ich rodičov sme previezli po lúke pri chate. Na naše milé prekvapenie deti a ich rodičia nám pre zmenu pripravili chutný guľáš. No nezdržali sme sa tam dlho, lebo sme sa ponáhľali na nehodu pri Šútove. (zásahy od roku 2014)

Pár fotiek : pár fotiek z akcie

 

 

Medzinárodný deň detí v MŠ Sučany

Pri príležitosti MDD a spestrenia osláv v miestnej materskej škôlke sme pre našich najmenších občiankov 31. mája 2016 pripravili ukážku našej práce. Najprv sme deťom vysvetlili ako to je, keď treba človeku zachraňovať život. Ukázali sme im zásady prvej pomoci a materiál, s ktorým ju poskytujeme. Potom na rad prišli ukážky hasenia, kde deti si sami mohli vyskúšať hasenie a na záver sme im predviedli nové vozidlo v našej výbave. Slniečko nám prialo a šťastné úsmevy detí boli pre nás odmenou za vydarenú akciu.

Pár fotiek : pár fotiek z akcie

 

 

Slávnostné odovzdanie vozidla .

V novembri v roku 2013 podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák predstavil projekt celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov Dobrovoľných hasičských zborov. Pri tejto príležitosti prisľúbil odovzdanie 400 kusov hasičských vozidiel IVECO DAILY pre činnosť dobrovoľných hasičov.

Takáto očakávaná udalosť nastala aj u nás dňa 27. júna 2015.  Počas osláv XI. ročníka Dní Milana Hodžu zavítal minister vnútra SR Robert Kaliňáka s takýmto vozidlom aj do našej obce. Pri odovzdávaní hasičskej techniky nechýbal ani prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý, prezident DPO SR Ladislav PETHŐ, generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth,  žilinský župan Juraj Blanár, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Jaroslav Kapusniak a riaditeľ HaZZ Martin Peter Podhorský. Po príhovoroch pána starostu, žilinského župana  a po svojom príhovore minister vnútra SR Robert Kaliňák odovzdal veliteľovi DHZ Petrovi Slobodníkovi kľúče od vozidla. Potom rímskokatolícky farár spolu s farárom evanjelickej cirkvi a.v v Sučanoch posvätil vozidlo. Na záver minister vnútra zaželal veľa kilometrov bez nehody a vyslovil presvedčenie, že toto vozidlo nám bude slúžiť k našej plnej spokojnosti.

Pár fotiek : pár fotiek z odovzdania

 

Spojená škola Martin - Železný hasič.

Študenti Spojenej školy v Martine, ktorí u nás praxujú, spolu s vedením školy usporiadali dňa 13. mája 2015 2. ročník súťaže Železný hasič. Pri tejto príležitosti sme boli požiadaní o predvedenie ukážky vyslobodenia vodiča z havarovaného osobného automobilu. Na tejto ukážke sme sa zúčastnili s vozidlom Nissan King , ktorého osádku tvoril veliteľ Janko Mihálik a členovia boli praktikanti - žiaci 2.ročníka spomínanej školy z odboru mechanik hasičskej techniky

Pár fotiek : pár fotiek z ukážky

 

Vítanie roka 2015.

Ako už býva tradíciou, ani tento rok nebol výnimkou pri oslavách vítania Nového roka na Námestí SNP. Tento rok bol však čiastočnou výnimkou. Rok sme vítali s novým starostom a na vynovenom námestí.

Pár fotiek : pár fotiek z osláv

 

750.výročie obce Sučany.

Pri príležitosti osláv 750-ho výročia prvej písomnej zmienky o našej obci sme v spolupráci s organizátormi osláv zabezpečili ukážku našej novej techniky.  Mali tu premíéru oba naše Zil-y ako aj zásahová cisterna PV3S slúžiaca na hasenie lesných a trávnatých požiarov. A ako už býva zvykom pri takýchto akciách, zabezpečovali sme aj predlekársku prvú pomoc s vozidlom Volkswagen transporter.

Pár fotiek : pár fotiek z osláv

 

Deň Obce Trebostovo

Náš zbor bol pozvaný na  akciu  Deň Obce Trebostovo, konanej 23.8.2014, spojenej aj s prezentáciou hasičskej techniky a kolom súťaže Turčianska liga mladých hasičov. Náš zbor reprezentovala dvojica vynovených a repasovaných vozidiel  ZIL spolu s technikou T815 AV 15 Odťahovej služby PMP truck. Takto naše Zil-y boli prvý krát reprezentované na verejnosti.

Pár fotiek : pár fotiek z osláv

 

Ukážka pre žiakov SOŠ Turany v rámci KOŽAZ

Ako už býva zvykom a pomaly tradíciou, dňa 7. mája 2014 sme v rámci Kurzu ochrany života a zdravia  pre žiakov III. ročníka SOŠ Turany vykonali prednášku o úlohách a poslaní Hasičského zboru a zároveň s malou ukážkou objasnili zásady poskytovania prvej pomoci.

Pár fotiek : pár fotiek z ukážky

 

Ukážka pre deti z MŠ v Turčianskej Štiavničke

Po dohode s riaditeľkou Základnej a Materskej školy v Turčianskej Štiavničke sme v spolupráci s obvodným oddelením PZ SR v Sučanoch vykonali 21.11. 2013 ukážku pre deti v Turčianskej Štiavničke. Najprv sme deťom vysvetlili naše poslanie a náplň práce, neskôr sme ukázali cisternové vozidlo aj s vysvetlením čo na čo slúži. Potom sme deťom ukázali likvidáciu ohňa, ktorý simulovala zapálená dymovnica. Nasledovalo povozenie detí vo vozidle. Po okružnej jazde sa Karosa vrátila na základňu a doviezli sme vozidlo Nissan. Po dobu tejto výmeny zasa policajti predviedli svoje vybavenie, čo to povedali o svojej práci a poslaní a predviedli streľbu zo samopalu. Na záver sme ukázali vybavenie zásahového vozidla Nissan, ukázali sme vyslobodzovacie zariadenie a prostriedky prvej pomoci.

Pár fotiek : pár fotiek z ukážok

 

Návšteva detí z MŠ Sučany na stanici

Po dohode s riaditeľkou Materskej školy v Sučanoch nás navštívili deti spolu s učiteľkami v dňoch 25.9. a 26.9. 2013. Po stanici ich previedol veliteľ OHZ, poukazoval im techniku a oboznámil deti pútavým rozprávaním o náplni našej práce a o našom poslaní. Zo strany detí bol veľký záujem a po prvých kontaktoch sa aj osmelili a otázkam nebolo konca.

 

Pár fotiek : pár fotiek z ukážok

 

 

Ukážka pri akcii Červeného kríža- Svetový deň prvej pomoci

Dňa 20.9.2013 usporiadal Slovenský Červený kríž, územný spolok Martin na pešej zóne pred Slovenským komorným divadlom ukážky svojej činnosti a zároveň praktickú ukážku pri záchrane osôb z havarovaného vozidla pri príležitosti Svetového dňa 1. pomoci. Túto praktickú ukážku predviedli naši členovia v súčinnosti so záchrannou službou UNM Martin a členmi SČK. Okrem tejto praktickej ukážky sa podujatia zúčastnili Mestská polícia Martin, Polícia SR a Rýchla zdravotná pomoc. Ako diváci boli nielen náhodní okoloidúci, ale najmä deti z martinských základných škôl.

Akcia bude mať aj opakovanie a to 23. septembra vo Vrútkach.

 

Pár fotiek : pár fotiek z ukážok

 

Ukážky na Deň detí 8. júna 2013 v Sučanoch

Pri príležitosti osláv Dňa detí, ktoré usporiadal náš obecný úrad, sme v rámci programu vystavili časť našej techniky a previedli ukážky vyslobodenia zranených osôb pri dopravnej nehode a taktiež ukážky hasenia  horiaceho vozidla. Po ukážkach si deti prezreli našu techniku aoboznámili sme ich ajrodičov s našou prácou a poslaním.

 

Pár fotiek : pár fotiek z ukážok

 

 

1.ročník -Detská nedeľa - Záchranári deťom

Okresý výbor DPO Martin , okresné riaditeľstvo HaZZ v Martine, Prvá stavebná sporiteľňa a Múzeum slovenskej dediny usporiadali pre deti "Detskú nedeľu".  V rámci ukážok sme spolu s HaZZ Martin a Záchrannou službou vystúpili v ukážke odstraňovania následkov dopravnej nehody, taktiež v spolupráci s OHZ Turany pri likvidácii požiaru. Okrem ukážok bola technika vystavená k prehliadke pre všetkých záujemcov. Hasiči z HaZZ Martin ukázali záchranu osoby - zlanovanie z výsuvného rebríka a pre deti okrem kultúrneho programu bola pripravená aj súťaž  -- 1. kolo hasičskej ligy mladých hasičov v požiarnom útoku s vodou.

Návštevnosť podujatia, záujem dospelých a najmä detí boli nad očakávanie vysoké.

 

            Pár fotiek a video:

             likvidácia nehody

             likvidácia požiaru

               vystavená technika

                1. ročník hasičskej ligy mladých hasičov

                            video z vyslobodzovania osôb

 

 

 

Návšteva detí z materskej školy v Sučanoch

V rámci vzdelávacích programov nás oslovila riaditeľka MŠ v Sučanoch, či by sme pre deti nespravili deň otvorených dveri pre prípravný ročník. Samozrejme, na druhý deň prišli obidve triedy aj s učiteľkami. Previedli sme budúcich prvákov po všetkých priestoroch, náš kolega im vysvetlil techniku, jej použitie, veliteľ ukázal vystrihovanie z vozidla, potom na radu prišla príslušníčka policajného zboru so svojou zaujímavou prednáškou ako sa správať na ceste. Na záver si deti mali možnosť prezrieť historický kútik, boli im premietnuté náučné programy a nakoniec rozprávka Dráčik požiarnik. Plní zážitkov a dojmov deti odchádzali s presvedčením, že keď bude možnosť, prihlásia sa do náško detského krúžku.

 

Pár fotiek : pár fotiek z návštevy detí

 

Návšteva žiakov základnej školy

V predvečer sviatku všetkých hasičov - sv. Floriána- našu stanicu navštívili žiaci 1. ročníka zo Základnej školy v Martine-Priekope. Veliteľ deťom poukazoval techniku, jej vybavenie, povedal čo to o našom poslaní a úlohách, ktoré plníme, deti si prezreli celú stanicu a na záver sme ich previezli v hasičskom aute. Pred odchodom nám deti odovzdali milý darček - ich vlastné maľby o práci hasičov, ktoré sme vystavili v našej pamätnej izbe.

Pár fotiek : pár fotiek z návštevy žiakov

 

Stavanie mája

Tak ako každý rok, aj tento rok sme v rámci kultúrneho podujatia v obci "STAVANIE MÁJA"zabezpečili v spolupráci s firmou PMP Truck postavenie mája na námestí SNP a po dobu stavania zabezpečovali aj zdravotnú službu. Po vyzdobení mája deťmi zo základnej školy a materskej škôlky sme za pomoci vyslobodzovacieho auta máj zdvihli a osadili do pripraveného držiaka.Po jeho osadení na námestí pokračovala májová veselica, ktorú zabezpečoval kultúrny referent OÚ p. Mihálik

Pár fotiek : stavanie mája

 

 

Ukážka pre žiakov SOŠD

V rámci preventívno-výchovnej činnosti a vzdelávania uskutočnili 19. septembra 2011 členovia DHZ Sučany ukážky z poskytovania prvej pomoci, činnosti pri dopravnej nehode ako aj prednášky na tému "Čo robiť v prípade mimoriadnej udalosti"žiakom strednej odbornej školy dopravnej v Martine -Priekope. Prrednášajúci vysvetlil žiakom ako postupovať pri ohlasovaní udalosti a tiež aj ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci a ako likvidovať malé požiare. Zo strany žiakov bol o danú prednášanú problematiku záujem.

Pár fotiek : ukážka predlekárskej prvej pomoci pre žiakov školy

 

 

Ukážka pre bilingválne gymnázium v Sučanoch

V rámci preventívno-výchovnej činnosti a vzdelávania uskutočnil DHZ Sučany pod vedením veliteľa Petra Slobodníka ukážky z poskytovania prvej pomoci, činnosti pri dopravnej nehode ako aj prednášky na tému "Čo robiť v prípade mimoriadnej udalosti". Veliteľ vysvetlil žiakom Bilingválneho anglicko - slovenského gymnázia M. Hodžu v Sučanoch ako postupovať pri ohlasovaní udalosti a tiež aj ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci a ako likvidovať malé požiare. Zo strany žiakov bol o danú prednášanú problematiku záujem.

Pár fotiek : ukážka zásahu pre žiakov gymnázia

 

Ukážka pre základnú školu v Turanoch

V rámci dobrých vzťahov a na požiadanie rodičov a vedenia školy sme 27. júna 2011 vykonali v rámci ukážok pre Základnú školu v Turanoch aj našu ukážku vyslobodenia zranenej osoby z havarovaného. Po ukážke sme dohodli s vedením ukážku našej stanice a tak nás deti zo školy 29. júna navštívili. Veliteľ Peter Slobodník im povedal niečo o činnosti, o zásahoch a nakoniec deti si prezreli techniku nášho útvaru.

Pár fotiek : ukážka zásahu pre žiakov základnej školy

 

Deň detí

V sobotu, 11. júna 2011 náš zbor vykonal niekoľko ukážok zo svojej činnosti na oslavách Dňa detí, ktoré na starom ihrisku poriadal Obecný úrad Sučany. Do tejto akcie boli zapojení aj naši najmladší hasiči. Veľmi sa tešili na svoje prvé verejné vystúpenie a už od obeda si pripravovali techniku a náradie. Na ihrisku predviedli požiarny útok s vodou a hasenie imaginárneho požiaru, ktorý imitovali dymovnice. Za svoje vystúpenie zožali potlesk všetkých prítomných a boli aj veliteľom DHZ Sučany odmení. Po ukážke mladých hasičov naši členovia predviedli ukážku vyslobodenia človeka z havarovaného vozidla pomocou strihacieho zariadenia a zásahového vozidla NISSAN. Následne ukázali návštevníkom hasebné a záchranné práce vo výškach, kde na najvyššom poschodí Športového domu bol imitovaný požiar. Pomocou požiarnej plošiny vykonali hasebné práce a vytvorením lanovej dráhy evakuovali ohrozené osoby. Na záver našich ukážok sme predviedli hasenie horiaceho vozidla pomocou peny a vody.Všetky tieto ukážky podrobne komentoval veliteľ DHZ Peter Slobodník. Po vykonaných ukážkach si mohli návštevníci pozrieť vrak vozidla a navštíviť a oboznámiť sa s našou technikou. Pre deti sme zabezpečili vozenie v hasičskom vozidle, o ktoré bol veľký záujem.

Vystúpenie našich mladých hasičov nájdete na stránke "Kolektív žiakov-Plameň "

Pár fotiek : ukážka z dňa detí

 

Predlekárska prvá pomoc - praktická ukážka pre žiakov Spojenej školy Turany

Dňa 9.júna 2011 sme v súlade s plánom preventívno-výchovnej činnosti spestrili deň žiakom Spojenej školy v Turanoch ukážkou poskytovania predlekárskej pomoci. V úvode sme žiakom strednej školy vysvetlili poslanie IZS, jeho zložky a ich úlohy. Ďalej sme žiakov oboznámili s históriou, úlohami a štruktúrou nášho zboru. V druhej časti sme žiakom vysvetlili zásady oznamovania udalosti, čo je potrebné operátorovi nahlásiť a ako sa na mieste udalosti správať. V ďalšej časti boli žiakom vysvetlené zásady poskytovania predlekárskej prvej pomoci, postup pri poskytovaní pomoci pri rôznych zraneniach až po resuscitáciu. Následne sme teóriu doplnili i praktickými ukážkami vrátane ukážky na figurantovi z radov žiakov. V závere bol čas aj na otázky a odpovede.

Pár fotiek : na ukážke

 

 

Ukážka zásahu pre deti v skanzene

Dňa 4.júna 2011 sme v rámci preventívno-výchovnej činnosti predviedli deťom v rámci osláv MDD V SNM - skanzene ukážku hasebných prác z vozidla CAS 32 T 148.Potom deti si mohli samé odskúšať prácu s hadicou a hasenie pomocou prúdu rýchleho zásahu

Pár fotiek : ukážka pre deti

 

 

Hasičská nedeľa 8.mája 2011

 

Dňa 8.mája 2011 v rámci osláv sv. Floriána sa náš zbor zúčastnil tak ako po každý rok akcie pod názvom Hasičská nedeľa v SNM - Skanzene v Martine. Zo začiatku nám, no najmä návštevníkom, neprialo počasie.S príchodom obeda sa však vyčasilo a bola krásna slnečá nedeľa. Po minulé roky sme vykonávali ukážky záchrany osôb či už z havarovaného vozidla, alebo autobusu, no tento rok bol pre nás oddychový. Hlavné ukážky vykonával HaZZ Martin a technika záchrannej brigády zo Žiliny - hasiaci tank T 55. My sme v súčinnosti s lekárom MUDr. Koyšom predviedli nový prístroj používaný pri záchrane ľudského života ako aj repasovanú Tatru T148. Návštevníci prejavovali záujem o resuscitačný prístroj a zo strany hasičov bol veľký záujem o repasovanú tatru.

Pár fotiek : Hasičská nedeľa

 

Ukážka výcviku pre deti zo ZŠ

Dňa 11.apríla 2011 náš útvar navštívili deti zo základnej školy vo Vrútkach. Spolu s pani učiteľkami si prezreli celú stanicu, poukazovali sme im našu zásahovú techniku ako aj povedali pár slov o živote jednotky a priebehu služby . Nakoniec sme predviedli ukážku použitia vozidla CAS25 Karosa a trochu ich aj na nej povozili.

Pár fotiek : návšteva

 

 

Ukážka záchrany osoby pri DN, hasenia vozidla a vyhľadávania osôb pre žiakov strednej školy

Dňa 15. marca 2011 sme žiakom Združenej strednej školy obchodu a služieb v Martine spestrili deň ukážkou zásahu vyslobodenia zranenej osoby z havarovaného vozidla, ktorá zostala zakliesnená vo vozidle. Po vyslobodení osoby zo zničeného vozidla sme predviedli zabezpečenie základných životných funkcií, jeho fixáciu a prípravu na odovzdanie posádke Záchrannej zdravotnej služby. Po tejto ukážke nasledovala ukážka hasenia požiaru vozidla vodou a penou. Na záver predviedli svojich miláčikov naši kynológovia, ktorí svojich miláčikov majú vycvičených na vyhľadávanie osôb či už v lesnom poraste, v závaloch ale aj na iných miestach. O túto akciu mali záujem aj reportéri z televízie JOJ.

Pár fotiek : ukážka 1

ukážka 2

 

 

Slávnostné odovzdanie techniky do užívania

Dnes, 19. novembra 2010 za prítomnosti poslanca NR SR p. Roberta Kaliňáka bola slávnostne odovzdaná do užívania repasovaná

CAS 32 T 148. Slávnostného odovzdania sa zúčastnili predstavitelia obce Sučany ako i riaditeľ OR HaZZ Martin, pplk. Ing. Peter Podhorský ako i riaditeľ OO PZ Sučany p. Sekerka.

Fotky zo slávnostného odovzdania : odovzdávanie

 

My v detskom domove

Dňa 23. septembra sme spolu s vedením detského domova v Martine pripravili pre deti ukážku činnosti pri zásahu. Otázkam nebolo konca kraja. Cieľom tejto ukážky bolo ukázať deťom ako sa správať pri požiari a vysvetliť im najzákladnejšie zásady ako sa v danej situácii zachovať.

video od 12-tej minuty: Sučianski hasiči v detskom domove v Martine