Hasičský zbor plní úlohy v oblasti prevencie a represie. Jeho hlavná náplň práce je v oblasti represie, kde na základe hlásenia občanov priamo na dispečink ako aj na základe poplachu z krajského operačného strediska

je vysielaný k jednotlivým druhom výjazdov

požiare

dopravné nehody

technické výjazdy

poskytovanie predlekárskej prvej pomoci

iné druhy výjazdov, kde občan je odkázaný na pomoc hasičov

Na tento účel má zbor uspôsobenú aj zásahovú techniku:

 

  technika k haseniu požiarov - CAS - ky      

technika používaná na technické výjazdy

   

 

technika k dopr. nehodám a prvej pomoci

technika zboru v používaní od roku 2018


 

A takto to vypadá, keď potrebujeme opraviť a vynoviť techniku -

CAS 32 T148

CAS 16 PV3S

opravený ZIL

Nový NISSAN

oprava VWTransporter

 

zily v podaní profesionálneho fotografa