ZÁSAHY február 2019 celkom od 1.1.2019 rok 2018
počet zásahov 18
60
410
požiare 1
3
68
dopravné nehody 10
33
170
poskytnutie predlekárskej pomoci 1
7
64
ostatné výjazdy 6
17
108
zranené osoby 3
11
112
usmrtené osoby 1
1
8
počet výjazdov s obecnou technikou DHZO 6
26
216
počet výjazdov s technikou DHZ 12
34
194
Tu si pozrite prehľad výjazdov od roku 2008 vrátane grafického spracovania