ZÁSAHY december 2018 celkom od 1.1.2018 rok 2017
počet zásahov 36
410
394
požiare 1
68
46
dopravné nehody 20
170
155
poskytnutie predlekárskej pomoci 8
64
64
ostatné výjazdy 7
108
129
zranené osoby 12
112
109
usmrtené osoby 1
8
5
počet výjazdov s obecnou technikou DHZO 24
216
111
počet výjazdov s technikou DHZ 12
194
283
Tu si pozrite prehľad výjazdov od roku 2008 vrátane grafického spracovania