ZÁSAHY apríl 2021 celkom za rok 2021 rok 2020
počet zásahov 19
94
307
požiare 4
13
32
dopravné nehody 8
43
136
poskytnutie predlekárskej pomoci 4
13
42
ostatné výjazdy 3
25
97
zranené osoby 3
17
100
usmrtené osoby 1
2
10
počet výjazdov s obecnou technikou DHZO 11
52
122
počet výjazdov s technikou DHZ 8
42
187
Tu si pozrite prehľad výjazdov od roku 2008 vrátane grafického spracovania