Dobrovolný hasičský zbor plní úlohy v oblasti ochrany pred požiarmi a prevencie. Táto činnosť je v súlade so zákonom 314 o ochrane pred požiarmi a v súlade s vykonávacími vyhláškami.

Funkciu Preventivár obce vykonáva člen DHZ Roman BUKOVÝ

Hlavnou činnosťou a náplňou práce preventívnej skupiny je vykonávanie preventívnych požiarnych kontrol podľa stanoveného harmonogramu


Čo nás najviac trápi:

 

-nie sme represívny orgán, sme tu pre vás a vašu ochranu

-i napriek radám a doporučeniam stále dochádza k vypaľovaniu tráv a porastov

- zakladanie ohňov v prírode

-spaľovanie odpadu v záhradách bez predošlého ohlásenia

-nedbalosť jednotlivcov vo vykurovacom období - netesnosť potrubí, nevykonané revízie spotrebičov a plynového kúrenia, neodvetrávanie miestností s plynovým kotlom, neudržiavaný stav komínov a telies na pevné palivá, neodborné zásahy do elektrickej inštalácie a mnoho ďalších vecí, ktoré je v silách každého dodržiavať a tak predísť zbytočným požiarom stratám na majetku a zdraví obyvateľov.


súbory z prevencie k stiahnutiu a pozretiu:

Ako dochádza k požiaru a ako ho najúčinnejšie zahasiť