Tu vám prinášame pár dobrých rád a pomôcok či už v ochrane pred požiarmi, poskytovaní predlekárskej prvej pomoci, alebo niečo pre deti .

Po kľuknutí na odkaz sa vám otvorí pdf súbor, na ktorého otvorenie je potrebný program ADOBE READER . Súbory si môžete uložiť do počítača, alebo vytlačiť.

Ako dať dolu malý prsteň z prsta

video s návodom  tu pokliknutí na obrázok

Ako dochádza k požiaru a ako ho najúčinnejšie zahasiť

Simulačné videá ako predísť nechceným udalostiam