Zakladajúci členovia 2011

Kristína Kolníková,   Adrián Mišinský, Timotej Černoch, Martin Fúčela,   Patrik Fúčela,       Juraj Vydra,     Lukáš Bukový,       Martin Katrák        Dávid Gallo,     Marek Štilla, Patrik Božek,       Adrián Bukový               Dominik Gallo,

Pár fotiek : výcvik družstva

členovia v roku 2012

Emmka Slobodníková, Lucia Fúčelová , Martin Fúčela,   Patrik Fúčela,       Juraj Vydra,     Lukáš Mihálik,       Tomáš Žilka         Dávid Gallo,     Marek Štilla,  Robert Lepeta            Nikolas Bacula , Lucia Gallová

Memoriál V. Hrivnáka

1. októbra sme mali posledné vystúpenie v roku 2011 a to branný pretek o putovný pohár pod názvom Memoriál Vladimíra Hrivnáka v Kláštore pod Znievom. Memoriálu sme sa zúčastnili dve družstvá. Po príchode a prihlásení sa sme dostali štartovné čísla 1 a 7. Ako prvé štartovalo zmiešané družstvo. Po prvej disciplíne - streľbe zo vzduchovky však zle odbočili, čo malo za následok vyšší čas v cieli. Družstvo chlapcov pod vedením Lukáša Mihálika však vyštartovalo dobre a celkovo mali aj dobrý čas s málo trestnými minútami. Pri vyhodnocovaní sme dúfali, že bude jedno družstvo aspoň piate, no po prečítaní tretieho miesta nastala v oboch družstvách obrovská radosť. Konečne máme medailu. Práca od začiatku roka priniesla konečne svoje ovocie. Komisia vyhodnotila aj najstaršieho a najmladšieho účastníka a tak zasa Lucka Fúčelová dostala ocenenie za najmladšiu účastníčku. Prišli nás počas preteku podporiť aj niektorí rodičia a bolo vidno, že nám držali palce. Návrat bol radostný - mámeMEDAILU.

Pamiatka na prvú medailu

Prázdninová akcia

Jedno pekné augustové sobotné dopoludnie prišli chlapci na hasičskú stanicu. Janko Mihálik a Roman Bukový pre nich pripravili prekvapenie. Najprv chlapci ošetrili plošinu PP20. Potom sa učili hasiť malý ohniskový požiar. Pomocou hasiacich prostriedkov (Genfo, fľaše s vodou ) hasili oheň, ktorý im členovia založili na ohnisku v záhrade. Na záver ako odmenu sa šli chlapci v doprovode starších členov povoziť na jazere na motorovom člne. Tu si vyskúšali aj plavbu bez motora pomocou vesiel.

Fotky z akcie

rok 2012

Plavba na jazere

V jedno pekné popoludnie náš vedúci spolu s členmi hasičského zboru pre nás pripravil prekvapenie. Bez upresnenia vydal pokyn nasadnúť do vozidla.Po príchode na miesto pri jazere už bol pripravený čln, na ktorom nás povozili po jazere.

Milé prekvapenie na koniec súťažného roka.

Plavba po jazere

Okresné kolo hry PLAMEŇ Valča-19.mája

Druhé naše vystúpenie v súťažnom ročníku nás čakalo v sobotu 19. mája na okresnom kole hry Plameň. Po niekoľko týždňovej príprave sme ráno vyrazili do Valče. Pri prezentácii nám bolo pridelené štartovné číslo 2, čo znamenalo, že sme začali požiarnym, útokom ako druhé družstvo v poradí. Po úspešnom štarte a nasatí vody však došlo k rozpojeniu hadice od rozdeľovača, čo malo za následok dlhší čas vykonania útoku a stratu cenných sekúnd, ktoré nám v konečnom zúčtovaní chýbali. Po úspešnom absolvovaní štafety, ktorá sa nám nad očakávanie vydarila, nastúpili sme na útok CTIF. Tu sme predviedli super výkon, no zasa sme získali trestné body za rečnenie. Čas do vyhodnotenia využili chlapci na prebor jednotlivca, kde dosiahli tiež pekné výsledky. Na záver, tak ako v minulom roku, aj tento rok sme mali najmladšiu účastníčku. Bola to zasa Lucka, no nie však Fúčelová, ale Gallová.

Príprava na okresné kolo

Niekoľko momentiek z okresného kola

 

X. ročník Zimného sústredenia mladých hasičov - Likavka

Po zimnom sústredení a výcviku 2011/2012 sme započali s prípravou na nasledujúcu postupovú sezónu. Prvé tohtoročné vystúpenie sme mali v telocvični v Základnej škole v Likavke. X. ročník sa niesol v duchu súťaživosti a zúčastnili sa na ňom družstvá z celého kraja. Naše družstvo malo aj dvoch nových členov a to Tomáša Žilku a Robka Lepetu. prvé dve disciplíny nám vyšli nad mieru spokojne ale pokazili sme poslednú-uzlovú, kde sme nachytali veľa trestných bodov. Máme zasa o skúsenosť viac a družstvo sa stmeľuje. Tento rok nás čaká viacero akcií a dúfame, že aj niekoľko medailových umiestnení.

Pár foto z X. ročníka

 

Finančný dar pri príležitosti otvorenia TESCO Sučany

12. decembra 2011 v našej obci bola otvorená predajňa TESCO Sučany. Pri tejto príležitosti naše deti obdržali od zástupcov spoločnosti TESCO finančný dar, ktorý bude použitý na nákup materiálu a oblečenia našim mladým hasičom. Veľkú zásluhu na udelení tohto daru mal náš pán starosta JUDr. Jozef Petráš a prednosta OÚ Vladimír Olbert. Touto cestou by sme sa im chceli za poskytnutý dar poďakovať a taktiež vyslovviť poďakovanie predstaviteľom spoločnosti TESCO.

Odovzdávanie finančného daru

 

Branný pretek Blatnica

Prvá akcia nášho krúžku v novom školskom roku bol branný pretek hliadok MP v Blatnici, ktorý sa uskutočnil 17. septembra 2011.Na túto akciu sme sa pripravovali už od polovice augusta. Preteku sme sa zúčastnili dve družstvá, kde veliteľom prvého družstva bol Lukáš Bukový a členovia Juraj Vydra, Dominik Galo a bratia Fúčelovci. V druhom družstve, kde veliteľom bol Marek Štilla, boli Laura Valentíková, Aďa Čiljaková, Lucia Fúčelová a Timo Černoch. Na dráhe po odštartovaní nás čakalo 9 stanovísk, kde sme museli plniť jednotlivé disciplíny ako napríklad striekanie džberovou striekačkou, prechod cez prekážku po lane, poskytovanie prvej pomoci, hod granátom na cieľ a iné. Do Blatnice nás prišli povzbudiť aj rodičia niektorých našich členov. Za predvedené výkony nám ujo Pračko s maminou Tima Černocha doniesli i sladkosti. Pri celkovom sčítaní bodov a času naše družstvá obsadili v celkovom hodnotení 5 a 11. miesto a naša členka Lucka si domov odniesla aj darček za najmladšieho účastníka. Už sa tešíme na memoriál Vladimíra Hrivnáka v Kláštore pod Znievom, kde bude podobná súťaž v branných disciplínach.

Pamiatka na pretek

Okresné kolo súťaže "Plameň"

Zavŕšením niekoľkomesačnej prípravy bolo okresné kolo súťaže mladých hasičov. Tento dlho očakávaný deň bol 18. jún. Ráno sme sa stretli na hasičskej stanici a plní očakávaní vyrazili do Valče. Po zápise sme dostali štartovné číslo 5. Keď skončil slávnostný nástup, boli sme vylosovaní najprv na prekážkový útok, potom štafetu a nakoniec sme vykonali požiarny útok s vodou. Už pri nasadaní do auta sme mali poniektorí trému a obavy, čo nás čaká a či a ako uspejeme. Po odštartovaní prvej disciplíny však akoby zázrakom zmizla.Na súťaž nás prišli povzbudiť niektorí rodičia a aj veliteľ DHZ. Prvú disciplínu sme zvládli výborne, no tréma ako i nováčikovská daň spravili svoje. Dostali sme trestné body za nesprávne uviazané dva uzly, no všetci dospelí nás povzbudili a vraveli, že to nevadí a môžeme to ešte napraviť. Do druhej disciplíny sme nastúpili už v pohode a poslednú disciplínu s vodou sme taktiež výborne zvládli. Po chutnom guľáši nastalo dlho očakávané vyhodnotenie. Keď vyhlasovali družstvá od konca, boli sme všetci v napätí, ale keď vyhlásili DHZ Sučany na 5-tom mieste, všetci sme sa radovali ani keby sme súťaž vyhrali. Splnili sme cieľ i očakávania vedúceho, ktorý nám deň pred súťažou povedal, že máme na to, aby sme sa umiestnili do piateho miesta a keď sa nám zadarí, možeme byť aj medailoví. Až doma sme si uvedomili, čo sme dosiahli. Z 19 kolektívov okresu pri svojom prvom vystúpení skončiť na piatom mieste je krásny úspech. Keď sme si zasadi v spoločenskej miestnosti, povedali sme si, že na budúci rok vyhráme.

Okresné kolo : disciplíny v našom podaní

Prvé vystúpenie

Po vedením nášho vedúceho ako aj všetkých členov OHZ sme sa dňa 11. júna 2011 predstavili na verejnosti pri oslave dňa detí. Na starom futbalovom ihrisku sme predviedli časť z toho, čo sme sa naučili a to požiarny útok s vodou spojený s uhasením dymovníc ako imaginárneho požiaru. Prvé verejné vystúpenie sa nám vydarilo a všetci naši hasiči boli s ním spokojní a aj ľuďom a najmä rodičom sa naša ukážka páčila. Po ukončení tejto ukážky predviedli členovia OHZ ďalšie ukážky. Na záver nás čakala z rúk veliteľa OHZ pána Slobodníka sladká odmena.

Pár fotiek : naše prvé vystúpenie